புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 10 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 6. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

வெண்ணெய் உறிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 - 2 வரிசை. 16, 8 - 3 வரிசை, 4, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

1 கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...