புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 19 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15  - 15 வரிசை. நடுவில் 1 .


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 13 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா.. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா..  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11  - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 11 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9  - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை
  

வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள்.மயில். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள்.மயில்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 17 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 7 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம், காவிரி சீர். AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் காவிரி சீர் ( பெருமாள் )  கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை. 3, 1  - 8 பக்கமும்.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 5 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். நதி பூஜை, AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் நதி பூஜைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 17 - 9.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். ஏர் கலப்பை. AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் ஏர் கலப்பைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 2 வரிசை, 13, 11, 7, 5, 3, 3,1.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 30 ஜூலை, 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். ஆட்டனத்தி நீச்சல் நடனம். AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் ஆட்டனத்தி நீச்சல் நடனம்.. AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 , 10, 9, 7, 5, 3, 1..


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். ஆகாய கங்கை. AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் ஆகாய கங்கைக்  கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 17 - 15 வரிசை. 10 - 4 பக்கமும்.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 29 ஜூலை, 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். துணங்கைக் கூத்து. AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் துணங்கைக் கூத்துக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 22 ஜூலை, 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். வாழைத்தண்டு தீபம். AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் வாழைத்தண்டு தீபம் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 18 -6 வரிசை, 12 - 6 வரிசை, 6 - 4 வரிசை.
இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 18 ஜூலை, 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். விநாயகர் பூஜைக் கோலம், AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் விநாயகர் பூஜைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 17 ஜூலை, 2018

அம்மன் கோலங்கள் - 8. சிம்ஹ வாஹினி.

அம்மன் கோலங்கள். - 8. சிம்ஹ வாஹினி.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

அம்மன் கோலங்கள் -7. முளைப்பாரி, மதுக்குடம். AMMAN KOLAM.

அம்மன் கோலங்கள். 7. முளைப்பாரி, மதுக்குடம்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 16 ஜூலை, 2018

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...