புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், ஐந்தொழில் கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், ஐந்தொழில் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


வியாழன், 30 அக்டோபர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், பிரதோஷ பிரதட்சணக் கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், பிரதோஷ பிரதட்சணக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13- 8 வரிசை
9 - 2 வரிசை
11- 6 வரிசை
8

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1-15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

நடராஜர் கோலங்கள், நந்தி,காப்பரிசி,களி கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், நந்தி,காப்பரிசி,களி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 5 வரிசை
5 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 -15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 28 அக்டோபர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், புலிக்கால்(முனிவர்)- பதஞ்சலி கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், புலிக்கால்(முனிவர்)- பதஞ்சலி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 - 15 , 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


நடராஜர் கோலங்கள், நடராஜத் தத்துவக் கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், நடராஜத் தத்துவக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 3, 4, 1.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1-15 , 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளி, 24 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், ஐயப்பன் கோயில் கோலங்கள்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், ஐயப்பன் கோயில் கோலங்கள்.

நேர்ப்புள்ளி 15- 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 23 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், 18 ஆம் படிக் கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், 18 ஆம் படிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15- 3 வரிசை, 2 பக்கமும்
5 - 3 வரிசை 4 பக்கமும்.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

புதன், 22 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், புலி வாகனக் கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், புலி வாகனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16-30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 21 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், மகிஷி/மஞ்சள் மாதா கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், மகிஷி/மஞ்சள் மாதா கோலம்.

மாளிகைப்புரத்து அம்மன்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 2 வரிசை , எட்டுப்பக்கமும்.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16-30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 20 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், விளக்கு பூஜை, அடுக்கு தீபக் கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், விளக்கு பூஜை, அடுக்கு தீபக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16- 11 வரிசை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16-30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 19 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள், செண்டை வாத்தியக் கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள், செண்டை வாத்தியக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி செண்டை - 4 - 8 வரிசை. 3,4,4.

தீபம் - 3,2,3.


இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 16 அக்டோபர், 2014

ஐயப்பன் கோலங்கள்,விரதமாலை,இருமுடிக் கோலம்.AYYAPPAN KOLAM

ஐயப்பன் கோலங்கள்,விரதமாலை,இருமுடிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 16-30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை .

புதன், 15 அக்டோபர், 2014

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், காவடிக் கோலம்.SKANDASASHTI KOLAM

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், காவடிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 19 - 9 வரிசை, 9 வரை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 

செவ்வாய், 14 அக்டோபர், 2014

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், மயில் கோலம்.SKANDASASHTI KOLAM

கந்த சஷ்டி கோலங்கள்,  மயில் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


திங்கள், 13 அக்டோபர், 2014

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், ஷண்முகன் கோலம்.SKANDASASHTI KOLAM

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், ஷண்முகன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 5 வரிசை. 2,2.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1 - 15, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 12 அக்டோபர், 2014

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், வேல் கவசக் கோலம்.SKANDASASHTI KOLAM

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், வேல் கவசக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 11 - 5 வரிசை, 5 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 11 அக்டோபர், 2014

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், சரவணப் பொய்கைக் கோலம்.SKANDASASHTI KOLAM

கந்த சஷ்டி கோலங்கள், சரவணப் பொய்கைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 19 - 10

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1 - 15, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...