எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

வியாழன், 31 மார்ச், 2016

சிவராத்திரி கோலங்கள் - 1. SIVARATHRI KOLAM.

சிவராத்திரி கோலங்கள் - 1. SIVARATHRI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 15. 3. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 29 மார்ச், 2016

மாசி மகம் கோலங்கள் - 4, கமலபார்வதி கோலம். MASI MAGAM KOLAM

மாசி மகம் கோலங்கள் - 4, கமலபார்வதி கோலம். MASI MAGAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 28. 2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

மாசி மகம் கோலங்கள் - 3, கும்பம் - குளம் கோலம் . MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலங்கள் - 3, தீர்த்தமாடுதல் கோலம். MASI MAGAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6 , கும்பம் 4, 3, 2, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 28.2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 28 மார்ச், 2016

மாசி மகம் கோலங்கள்.- 2. கும்பம் கோலம். MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலங்கள்.- 2.  கும்பம் கோலம். MASI MAGAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 13-13 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 28. 2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 27 மார்ச், 2016

மாசி மகம் கோலங்கள். - 1 அப்பர் தெப்பம் கோலம். MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலங்கள். - 1 அப்பர் தெப்பம் கோலம். MASI MAGAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 -5 வரிசை, 5-2 வரிசை, 1-1.

இந்தக் கோலங்கள் 28. 2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...