புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 21 ஜனவரி, 2016

பொங்கல் கோலம் - 2, PONGAL KOLAM. மாட்டுப் பொங்கல் கோலம்.

பொங்கல் கோலம் - 2, PONGAL KOLAM. மாட்டுப் பொங்கல் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 14.1.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 20 ஜனவரி, 2016

பொங்கல் கரும்புக் கோலம். - 1 PONGAL POT SUGARCANE KOLAM.

பொங்கல் கரும்புக் கோலம். - 1 PONGAL KARUMBU KOLAM.

பொங்கல், கரும்பு, மஞ்சள் கொத்து, இஞ்சிக் கொத்து கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 14.1. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஹனுமத் ஜெயந்தி - 2. ராமராம கோலம், சஞ்சீவி மலைக் கோலம். HANUMATH JEYANTHI.

ஹனுமத் ஜெயந்தி - 2. ராமராம கோலம், சஞ்சீவி மலைக் கோலம். HANUMATH JEYANTHI.

நேர்ப்புள்ளி. 10 -10 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 14.1.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 17 ஜனவரி, 2016

ஹனுமத் ஜெயந்தி கோலம் - 1 ஹரே ராம கோலம். HANUMATH JEYANTHI KOLAM

ஹனுமத் ஜெயந்தி கோலம் - 1 ஹரே ராம கோலம். HANUMATH JEYANTH KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 20- 18 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 14.1.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 15 ஜனவரி, 2016

புத்தாண்டுக் கோலம் -4 , தீப தரிசனக் கோலம், NEW YEAR KOLAM,

புத்தாண்டுக் கோலம், - தீப தரிசனக் கோலம். NEW YEAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 17-1.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 31,2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 13 ஜனவரி, 2016

புத்தாண்டுக் கோலம்-3 , NEW YEAR KOLAM,

புத்தாண்டுக் கோலம், NEW YEAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 18 -18 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 31, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 12 ஜனவரி, 2016

புத்தாண்டுக் கோலம் - 2, NEW YEAR KOLAM,

புத்தாண்டுக் கோலம், NEW YEAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 16- 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 11 ஜனவரி, 2016

புத்தாண்டுக் கோலம், - 1 NEW YEAR KOLAM,

புத்தாண்டுக் கோலம், NEW YEAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி , 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 31. 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...