புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 25 ஜூலை, 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நாகலிங்கேஸ்வரர், சிவமயம் கோலம்.SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நாகலிங்கேஸ்வரர், சிவமயம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 -14 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் அக்டோபர் 1 - 15, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 17 ஜூலை, 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கோலம். SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1 - 15 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 11 ஜூலை, 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹாசரஸ்வதி கோலம், ஒன்பதாம் நாள்.NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹாசரஸ்வதி கோலம், ஒன்பதாம் நாள்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.
வீணைக்கு 1,1,1,2.

இந்தக்கோலங்கள் செப்டம்பர் 16-30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 3 ஜூலை, 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹிஷாசுரமர்த்தினி கோலம், எட்டாம் நாள்.NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹிஷாசுரமர்த்தினி கோலம், எட்டாம் நாள்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள்  செப்டம்பர் 16 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...