புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 31 ஜூலை, 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 1. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 1. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

மண்டபம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 28 ஜூலை, 2017

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 2. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 2. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 6 வரிசை, 6 - 6 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 1. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 1. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 26 ஜூலை, 2017

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 2. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 2. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 1. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 1. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 25 ஜூலை, 2017

ஞாயிறு, 23 ஜூலை, 2017

செவ்வரளிக் கோலம். SEVVARALI KOLAM.

செவ்வரளிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஜூலை, 2017

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 18 ஜூலை, 2017

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.AADIP PERUKKU KOLAM.

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 16 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். தீச்சட்டி வேப்பிலைக் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.

ஆடி அம்மன் கோலம்.

தீச்சட்டி வேப்பிலைக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 13 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். கூழ்க்கலயம் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.


ஆடி அம்மன் கோலம்.

கூழ்க்கலயம் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 11 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். சாமந்திப்பூ, சூலம், வேப்பிலைக் கோலம். AADI AMMAM KOLAM.

ஆடி அம்மன் கோலம்.

சாமந்திப்பூ, சூலம், வேப்பிலைக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 9 ஜூலை, 2017

ஆடிக் கிருத்திகைக் கோலம். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக் கிருத்திகைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 19 - 10இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 2 ஜூலை, 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 8. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 8.

தியானலிங்கக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 15 - 8 வரிசை.10,6,8,8,8,6.

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...