புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 30 செப்டம்பர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 5. காமேஸ்வரி அடுக்கு மல்லி நந்தியாவட்டம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.

 நவராத்திரி கோலங்கள்.- 5. காமேஸ்வரி அடுக்கு மல்லி நந்தியாவட்டம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 9 -9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மஹா சரஸ்வதி கோலம், NAVRATHRI KOLAMS.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மஹா சரஸ்வதி கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.
நேர்ப்புள்ளி 16 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3, மஹா லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3. மஹா லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 28 செப்டம்பர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2, மஹா துர்க்கை கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2. மஹா துர்க்கை கோலம்.  NAVRATHRI KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 19 - 10.

இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள் - 1. படிக்கோலம்.NAVRATHRI KOLAMS.

நவராத்திரி கோலங்கள்  - 1. படிக்கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 28-8 வரிசை,18- 4 வரிசை, 8 4 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 13 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம். - 4. பரமஹம்ச யோகானந்தா கோலம். PARAMHAMSA YOGANANTHA KOLAM.

மகான்கள் கோலம். - 4. பரமஹம்ச யோகானந்தா கோலம். PARAMHAMSA YOGANANTHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 7 - 1.


இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம் - 3 . ஷிர்டி சாயிபாபா கோலம். SHIRI SAIBABA KOLAM.

மகான்கள் கோலம் - 3 . ஷிர்டி சாயிபாபா கோலம். SHIRI SAIBABA KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

மகான்கள் கோலம் - 2. ஆதி சங்கரர் கோலம் . AADHI SHANKARAR KOLAM.

மகான்கள் கோலம் - 2. ஆதி சங்கரர் கோலம் . AADHI SHANKARAR KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 15 - 8இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம், - 1 ராகவேந்திரர் கோலம். RAGHAVENDIRAR KOLAM.

மகான்கள் கோலம், - 1 ராகவேந்திரர் கோலம். RAGHAVENDIRAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

விநாயகர் கோலங்கள் - 4. கணபதி மந்திரக் கோலம். VINAYAGAR KOLAMS.

விநாயகர் கோலங்கள் - 4. கணபதி மந்திரக் கோலம்.VINAYAGAR KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 16-16. வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப் 9, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...