புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 31 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். சரஸ்வதி கோலம் - 2. SARASWATHI KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். சரஸ்வதி கோலம் - 2. SARASWATHI  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை, 4, 2.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 30 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். சரஸ்வதி யந்திரம் கோலம் - 1 SARASWATHI SYMBOL KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். சரஸ்வதி யந்திரம் கோலம் - 1 SARASWATHI SYMBOL KOLAM.

இடைப்புள்ளி  2 - 8, 7,8. 

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 29 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். ஹயக்ரீவர் கோலம் - 2 .HAYAGREEVAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். ஹயக்ரீவர் கோலம் - 2 .HAYAGREEVAR  KOLAM.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 27 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். ஹயக்ரீவர் கோலம் - 1. HAYAGREEVAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள்.  ஹயக்ரீவர் கோலம்.  - 1.. HAYAGREEVAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 28 புள்ளி - 28 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 26 மார்ச், 2017

கல்விக்கோலங்கள், தக்ஷிணாமூர்த்தி கோலம் -2.

கல்விக் கோலங்கள். தக்ஷிணா மூர்த்தி கோலம் - 2. DHAKSHINAMOORTHY KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 7 புள்ளி 6 வரிசை, 5, 3, 1.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

கல்விக் கோலங்கள். தக்ஷிணாமூர்த்தி கோலம் - 1. DHAKSHINAMOORTHY KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். தக்ஷிணாமூர்த்தி கோலம். - 1.. DHAKSHINAMOORTHY  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 17 - 1 வரை.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 24 மார்ச், 2017

கல்விக்கோலங்கள். விநாயகர் - 2.VINAYAGAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 2.. VINAYAGAR KOLAM.

இடைப்புள்ளி 5 - 3.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 23 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 1.. VINAYAGAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 1.. VINAYAGAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 4 . MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 4 .  MAGALIR DHINAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15. 


இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

புதன், 22 மார்ச், 2017

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 3 . MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 3 .  MAGALIR DHINAM KOLAM

 இடைப்புள்ளி - 9 - 5

இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

செவ்வாய், 21 மார்ச், 2017

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 2. MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 2.  MAGALIR DHINAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.
இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

 

ஞாயிறு, 19 மார்ச், 2017

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 1 MAGALIR DHINAM KOLAM.

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 1 MAGALIR DHINAM KOLAM

SAVE FOREST. மரவளம் காப்போம், மழை வளம் பெறுவோம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.


இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

செவ்வாய், 7 மார்ச், 2017

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 4. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 4. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 2 வரிசை, 2 வரை.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 4 மார்ச், 2017

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 3. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 3. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 2. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 2. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 3 மார்ச், 2017

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 1. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 1. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

நேர்ப்புள்லி 14 - 2 வரிசை. 2 வரை.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 2 மார்ச், 2017

மாசி மகம் கோலம் - 4. MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலம் -4 . MASI MAGAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...