புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 30 செப்டம்பர், 2015

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 3 , கணபதி மந்திரக் கோலம். GANAPATHI MANTHIRAM KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 3 , கணபதி மந்திரக் கோலம். GANAPATHI MANTHIRAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப் 30, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர், 2015

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 2. சங்கு விநாயகர் கோலம். SANGU VINAYGAR KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 2. சங்கு விநாயகர் கோலம். SANGU VINAYGAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 16- 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப் 30, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

திங்கள், 28 செப்டம்பர், 2015

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் -1 . சுபம் லாபம் கோலம். SUBAM LAABAM KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் -1 . சுபம் லாபம் கோலம். SUBAM LAABAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப் 30, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 21 செப்டம்பர், 2015

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - 4. கிருஷ்ணார்ப்பணம் கோலம் , KRISHNAR KOLAM,

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணார்ப்பணம் கோலம். KRISHNAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 18- 18 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப் 15, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 20 செப்டம்பர், 2015

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - 3 , வெண்ணெய் உறிக் கோலம். KRISHNAR KOLAM,

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், வெண்ணெய் உறிக் கோலம்.  KRISHNAR KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 16- 16 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப், 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 19 செப்டம்பர், 2015

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - 2 கிருஷ்ணர் க்ரீடம் கோலம். , KRISHNAR KOLAM,

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் க்ரீடம் கோலம். KRISHNAR KOLAM,

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலம் செப் 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

கிருஷ்ணர் கோலங்கள் - 1.கிருஷ்ணர் பாதம் கோலம் , KRISHNAR KOLAM,

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் பாதம் கோலம். KRISHNAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப். 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


வியாழன், 17 செப்டம்பர், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள் - 4 ., தீபாராதனைக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM,

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., VARALAKSHMI KOLAM,

தீபாராதனைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 17 - 2 வரிசை
17, 3, 2.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 31, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 16 செப்டம்பர், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்.- 3 ,தாழம்பூ சங்கு கோலம். VARALAKSHMI KOLAM,

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., VARALAKSHMI KOLAM,

தாழம்பூ சங்கு கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 15 செப்டம்பர், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள் - 2.,அஷ்டலெக்ஷ்மி கோலம். VARALAKSHMI KOLAM,

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., VARALAKSHMI KOLAM,

அஷ்டலெக்ஷ்மி கோலம்
நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 31, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 14 செப்டம்பர், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள் - 1 , திருமாங்கல்யக்கோலம், VARALAKSHMI KOLAM,

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., VARALAKSHMI KOLAM,

திருமாங்கல்யக் கோலம்
நேர்ப்புள்ளி 17 - 1

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...