புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 28 மார்ச், 2014

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், வேழமுகத்தான் கோலம்.VINAYAGAR KOLAM

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், வேழமுகத்தான் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15- 1,

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 1 - 15, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 21 மார்ச், 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், ஆலிலை, சங்குக் கோலம்.KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், ஆலிலை, சங்குக் கோலம். மஹா ப்ரளயம்.


இடைப்புள்ளி 13 - 7 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட்  15 - 31, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 13 மார்ச், 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், ஊஞ்சலாடும் கோலம்.KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், ஊஞ்சலாடும் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 11 புள்ளி - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15 - 31. 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...