புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 19 ஏப்ரல், 2016

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம்- 4., CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம் - 4., CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி- 15 - 1

இந்தக் கோலங்கள் 21. 4. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 18 ஏப்ரல், 2016

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம்.- 3, CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம் - 3., CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

மல்லிப்பூ முல்லைப்பூக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 21. 4. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 17 ஏப்ரல், 2016

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம்.-2, CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

சித்திரா பௌர்ணமிக் கோலம் -2., CHITHRA PAURNAMI KOLAM,

இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் 21. 4. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 16 ஏப்ரல், 2016

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம் - 1,CHITHRA PAURNAMI KOLAM

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம் - 1,CHITHRA PAURNAMI KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 10 -10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 21. 4. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 14 ஏப்ரல், 2016

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -4. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -4. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை. 18 -  6 வரிசை, 6 - 6 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 7.4.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -3. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -3. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 7. 4. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 12 ஏப்ரல், 2016

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -2. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -2. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 7.4.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 10 ஏப்ரல், 2016

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள். -1. NEW YEAR, RAMANAVAMI KOLAM.

புத்தாண்டு ராமநவமிக் கோலங்கள்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 7.4.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 7 ஏப்ரல், 2016

பங்குனி உத்திரம் கோலம் - 4. மஹாலெக்ஷ்மி கோலம். PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலம் - 4. மஹாலெக்ஷ்மி கோலம். PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

தாமரை சூலம் . நேர்ப்புள்ளி 13 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 29. 3. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலம் - 3, தாமரை சாமந்திக் கோலம், PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலம் - 3, தாமரை சாமந்திக் கோலம், PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை. 9 - 3 வரிசை, 3-3 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 29. 3. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை .

செவ்வாய், 5 ஏப்ரல், 2016

பங்குனி உத்திரக் கோலம் - 2, பார்வதி தவம் கோலம். PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரக் கோலம் - 2, பார்வதி தவம் கோலம். PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 10 - 3 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 29. 3. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலம். - 1. காவடிக்கோலம், PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலம். - 1. காவடிக்கோலம், PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 2 வரிசை. 1 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 29. 3 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 4 ஏப்ரல், 2016

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 2. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 2. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 15.3.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 3 ஏப்ரல், 2016

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 1. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

காரடையான் நோன்புக் கோலம் - 1. KARADAIYAN NONBU KOLAM.

இடைப்புள்ளி 10 - 3.

இந்தக் கோலங்கள் 15.3.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 1 ஏப்ரல், 2016

சிவராத்திரி கோலங்கள் - 2. சிவலிங்கக் கோலம், SIVARATHRI KOLAM.

சிவராத்திரி கோலங்கள் - 2. சிவலிங்கக் கோலம், SIVARATHRI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.லிங்கம் 6 - 4 வரிசை, உடுக்கை 5,3,1.

இந்தக் கோலங்கள் 15.3. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...