புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 29 ஜூன், 2013

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள். குபேர யந்திரம். KUBERA YANTRA KOLAM

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள்.


அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள். காமதேனுக் கோலம். KAMADHENU KOLAM.

காமதேனுக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை.
5 புள்ளி - 5 வரிசை.

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள்.

இந்தக் கோலம் மே 1- 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள். குபேரன் சங்கநிதி பதுமநிதிக் கோலம். KUNERAN KOLAM

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள்.

குபேரன் சங்கநிதி பதுமநிதிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 12 வரிசை.

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள். மகாலெட்சுமி கோலம். MAHALAKSHMI KOLAM

மகாலெட்சுமி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 12 வரிசை.

அருளும் பொருளும் தரும் அழகுக் கோலங்கள்.

இந்தக் கோலம் மே 1- 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 24 ஜூன், 2013

அரசமரம் பிரதட்சணம் கோலம். PEEPAL TREE PRADHATCHANAM KOLAM

அரசமரம் பிரதட்சணம் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி  9 புள்ளி 9  வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 - 30 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

நெல்லிக்கனிக் கோலம். NELLIKKANI KOLAM

நெல்லிக்கனிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 14 - 6.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 - 30, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வேப்பிலைக் கோலம். ( தையல்நாயகி மருந்து வழங்கும் கோலம் ) NEEM LEAVES KOLAM

வேப்பிலைக் கோலம். ( தையல்நாயகி மருந்து வழங்கும் கோலம் )

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

இருதய கமலம் கோலம். HIRUTHAYA KAMALAM KOLAM.

இருதய கமலம் கோலம்.

20 புள்ளி , 4 திசைகள்.
10 புள்ளி , 4 திசைகள்.

1, 3, 5,  ,,, 2, 4, 1 என இணைக்கவும்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15- 30, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஸ்வஸ்திக் கோலம். SWASTHIC KOLAM

ஸ்வஸ்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 6 வரிசை, 6 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஆஞ்சநேயர் கோலம். AANCHANEYAR KOLAM

ஆஞ்சநேயர் கோலம்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 - 30 ., 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

தாமரைத்தண்டுத்திரி விளக்குக் கோலம். LOTUS STEM LAMPWICK KOLAM,

தாமரைத்தண்டுத் திரி விளக்குக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 -30 , 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

துளசி மாடக் கோலம்.THULASI MADAM KOLAM

துளசி மாடக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 4 வரிசை.14, 12, 10, 8.
இதேபோல் தொடரவும்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15- 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சஞ்சீவி மலைக் கோலம். SANCHEEVI MALAI KOLAM

சஞ்சீவி மலைக் கோலம்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 -30 , 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்துள்ளது.

ஆரோக்கியக் கோலங்கள். ராமர் பலகைக் கோலம். RAMAR PALAKAI KOLAM

ஆரோக்கியக் கோலங்கள். ராமர் பலகைக் கோலம்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 15 -30 , 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்துள்ளது.

புதன், 19 ஜூன், 2013

வருடப் பிறப்பு, கோயிலில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் கோலம். PANCHANGAM READING KOLAM

சித்திரை வருடப் பிறப்பு, கோயிலில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் கோலம்.

இலையில் அரிசி, பருப்பு, உப்பு, ஜீனி,

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம். ( கனி காணல்) -- விஷூ.CHITHIRAI VISHUKKANI KOLAM

சித்திரை வருடப் பிறப்பு, கனி காணல் கோலம். விஷூ.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது

சித்திரைத் தெப்பம். CHITHIRAI THEPPAM KOLAM

சித்திரைத் தெப்பம். இது என்னுடைய 100 ஆவது இடுகை.

தெப்பக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 19 வரிசை, 1 இல் முடிக்கவும்.


இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது

சித்திரைத் தேர்.CHITHIRAI CHARIOT KOLAM

சித்திரைத் தேர்.

தேர்க்கோலம் பலூன், ராட்டினம், இசைக்கருவிகள்.

நேர்ப்புள்ளி 14 புள்ளி, 14 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...