புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2016

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 4, AANI THIRUMANJANAM KOLAM. திருமஞ்சனத் திருமந்திரக் கோலம்.

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 4, AANI THIRUMANJANAM KOLAM.

திருமஞ்சனத் திருமந்திரக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 18 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 1, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 3, AANI THIRUMANJANAM KOLAM.சூலம் நாகம் கோலம்.

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 3, AANI THIRUMANJANAM KOLAM. சூலம் நாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11-1.


இந்தக் கோலம் ஜூலை 1, 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 23 ஜூன், 2016

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 2, AANI THIRUMANJANAM KOLAM.உடுக்கை வில்வம் கோலம்.

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 2, AANI THIRUMANJANAM KOLAM.உடுக்கை வில்வம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 1. 7. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 22 ஜூன், 2016

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 1, AANI THIRUMANJANAM KOLAM.- ருத்ராக்ஷம் கோலம்.

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள் - 1, AANI THIRUMANJANAM KOLAM. ருத்ராக்ஷம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி

18 - 2 வரிசை.
14 - 2 வரிசை.
10 - 2 வரிசை.
6 - 2 வரிசை.
2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலம் ஜூலை 1, 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், டொனால்ட் டக் கோலம், DONALD DUCK KOLAM

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், டொனால்ட் டக் கோலம், DONALD DUCK KOLAM

இடைப்புள்ளி - 9 - 5

இந்தக் கோலம் ஜூன் 17 , 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2016

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், டிவீட்டீ கோலம், TWEETY KOLAM,

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், டிவீட்டீ கோலம், TWEETY KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி - 8 - 8 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 17. 6. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 18 ஜூன், 2016

வெள்ளி, 17 ஜூன், 2016

குழந்தைகள் சிறப்புக் கோலங்கள். - மிக்கி மவுஸ் கோலம். - MICKY MOUSE KOLAM.

குழந்தைகள் சிறப்புக் கோலங்கள். - மிக்கி மவுஸ் கோலம். - MICKY MOUSE KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 17 ஜூன் 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 16 ஜூன், 2016

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், வில்வ மரக் கோலம், HEALTH KOLAM,

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், வில்வ மரக் கோலம், HEALTH KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 6. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 15 ஜூன், 2016

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், நெல்லிக்கனிக் கோலம், HEALTH KOLAM,

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், நெல்லிக்கனிக் கோலம், HEALTH KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10 - 2 வரிசை. 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 6. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 14 ஜூன், 2016

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், துளசி மாடக் கோலம், THULASI MADAM KOLAM,

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், துளசி மாடக் கோலம், THULASI MADAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 11- 11 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் 3.6.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 13 ஜூன், 2016

ஆயுள் ஆரோக்கியக் கோலங்கள். வேப்பிலைக் கோலம். NEEM LEAVES KOLAM.

ஆயுள் ஆரோக்யக் கோலங்கள், HEALTH KOLAM, NEEM LEAVES KOLAM,

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் 3.6.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 5 ஜூன், 2016

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம். SUMMER SPECIAL KOLAM. LAKE.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம். SUMMER SPECIAL KOLAM. LAKE.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 19.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 3 ஜூன், 2016

நரசிம்மர் கோலம். NARASIMHAR KOLAM.

நரசிம்மர் கோலம். NARASIMHAR KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை. 

இந்தக் கோலம் 19. 5. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 2 ஜூன், 2016

சரவணப் பொய்கைக் கோலம், SARAVANAP POIGAI KOLAM.

சரவணப் பொய்கைக் கோலம், SARAVANAP POIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9 - 5. 

இந்தக் கோலம் 19.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...