எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

திங்கள், 30 மார்ச், 2015

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், ஆனைமுகம் அருகம்புல் கோலம், VINAYAGAR KOLAM

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், ஆனைமுகம் அருகம்புல் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி - 11 - 1

அருகம்புல் - 3 - 2

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 16-31 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 29 மார்ச், 2015

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், பிள்ளையார் சுழிக் கோலம்.VINAYAGAR KOLAM

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், பிள்ளையார் சுழிக் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி - 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 16- 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 28 மார்ச், 2015

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் க்ரீடம் பாதம் கோலம்.KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் க்ரீடம் பாதம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்து.

வெள்ளி, 27 மார்ச், 2015

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், சங்கு புல்லாங்குழல் கோலம்.KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், சங்கு புல்லாங்குழல் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 26 மார்ச், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., மங்கலப் பொருட்கள் கோலம்.VARALAKSHMI KOLAM

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., மங்கலப் பொருட்கள் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

புதன், 25 மார்ச், 2015

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., தீபம் தாமரைப்பூக்கோலம்.VARALAKSHMI KOLAM

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., தீபம் தாமரைப்பூக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 = 1.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1 - 15, 2014,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 24 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், சிம்மவாகனக் கோலம். AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், சிம்மவாகனக் கோலம்.

தாமரைப்பூ 7 - 7 வரிசை.
சிம்மம் 5-5 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 23 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், புற்றுக் கோலம்,AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், புற்றுக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 16 - 31, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், வேப்பிலைக் கோலம், AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், வேப்பிலைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளை 9-5.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 16 - 31, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

அம்மன் கோலங்கள், பூக்கோலம்,AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், பூக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை  16 - 31, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 17 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், ஐஸ்வர்ய தீபக் கோலம், AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், ஐஸ்வர்ய தீபக் கோலம்,

இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 1 - 15 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

திங்கள், 16 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், பூமிதி கோலம்,AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், பூமிதி கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 1 - 15 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள், சூலம் கோலம்.AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள், சூலம் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 1 - 15 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

சனி, 14 மார்ச், 2015

அம்மன் கோலங்கள். பாசம் அங்குசம் கோலம். AMMAN KOLAM

அம்மன் கோலங்கள். பாசம் அங்குசம் கோலம்.

இடைப்புள்ளி  9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 1 - 15, 2014,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 13 மார்ச், 2015

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், முத்துப் பல்லக்குக் கோலம்.AANI THIRUMANJANAM KOLAM

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், முத்துப் பல்லக்குக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி
25 - 3 வரிசை
3 - 5 வரிசை
சிவிகைக்கு 25 புள்ளி வளைவாக இரண்டு வரிசை
முத்து 5 ,3.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூன் 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 


வியாழன், 12 மார்ச், 2015

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், அடுக்கு தீபக் கோலம், AANI THIRUMANJANAM KOLAM

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், அடுக்கு தீபக் கோலம்,

இடைப்புள்ளி 12 - 1

பீடம் 4 - 1

இந்தக் கோலங்கள் ஜூன் 16 - 31, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 11 மார்ச், 2015

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், கட அபிஷேகக் கோலம். AANI THIRUMANJANAM KOLAM

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், கட அபிஷேகக் கோலம்.

 இடைப்புள்ளி  17 - 9 .

இந்தக் கோலம் ஜுன் 16 - 31, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...