புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 31 ஜனவரி, 2017

தைப்பூசம் சக்தி கிரி சிவகிரிக் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM.- 3.

தைப்பூசம் சக்தி கிரி சிவகிரிக் கோலம் -

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி 9 வரிசை.

 இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

தைப்பூசம் வேல் கோலம் . THAIPOOSAM KOLAM - 2.

தைப்பூசம் வேல் கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 30 ஜனவரி, 2017

தைப்பூசம் மயில் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM - 1.

தைப்பூசம் மயில் கோலம்

இடைப்புள்ளி 9 புள்ளி - 5வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 27 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 9, கேது. NAVAGRAHA KOLAM - KEDHU.

நவக்ரஹ கோலம் -9 .கேது.

இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 8 , ராகு, NAVAGRAHA KOLAM , RAAGHU.

நவக்ரஹ கோலம் -8.  ராகு

இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

நவக்ரஹ கோலம் - 7 , சனி, NAVAGRAHA KOLAM, SANI.

நவக்ரஹ கோலம் - 7. சனி

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 6, வெள்ளி, NAVAGRAHA KOLAM, VELLI.

நவக்ரஹ கோலம் -6.  வெள்ளி.

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 21 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 5, வியாழன். NAVAGRAHA KOLAM - 5, VIYAZHAN.

நவக்ரஹ கோலம் -5 . வியாழன்

இடைப்புள்ளி 7  - 4 

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 4. புதன், NAVAGRAHA KOLAM, BUDHAN.

நவக்ரஹ கோலம் -4.புதன்

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

நவக்ரஹ கோலம் - 3 , செவ்வாய், NAVAGRAHA KOLAM, SEVVAI.

நவக்ரஹ கோலம் -3. செவ்வாய். 

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 19 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 2. சந்திரன். NAVAGRAHA KOLAM, CHANDIRAN.

நவக்ரஹ கோலம் - 2 .சந்திரன்.

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை. 3,1.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 18 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 1 , சூரியன். NAVAGRAHA KOLAM, SURYAN.

நவக்ரஹ கோலம் -1. சூரியன்

இடைப்புள்ளி 11 - 1

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2017

பொங்கல் கோலங்கள் - 6. PONGAL KOLAM.

பொங்கல் கோலங்கள் - 6. PONGAL KOLAM.

இஞ்சிக் கொத்து மஞ்சக் கொத்துக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1, 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 9 ஜனவரி, 2017

பொங்கல் கோலங்கள் - 5. PONGAL KOLAM.

பொங்கல் கோலங்கள் - 5. PONGAL KOLAM.

டிசைன் பானைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1, 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 8 ஜனவரி, 2017

பொங்கல் கோலங்கள் - 4. PONGAL KOLAM.

பொங்கல் கோலங்கள் - 4. PONGAL KOLAM.

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1, 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 5 ஜனவரி, 2017

பொங்கல் கோலங்கள் - 3. PONGAL KOLAM.

பொங்கல் கோலங்கள் - 3. PONGAL KOLAM.

பொங்கல் பானைக் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 16 - 16 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1, 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

புதன், 4 ஜனவரி, 2017

பொங்கல் கோலங்கள் - 2. சூரியன் பொங்கல் கோலம். PONGAL KOLAM.

பொங்கல் கோலங்கள் - 2. PONGAL KOLAM.

சூரியப் பொங்கல் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1, 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...