புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 17 ஆகஸ்ட், 2015

கல்யாண கோலங்கள் - 4 , WEDDING KOLAMS, திருமண வாழ்த்துக் கோலம்

கல்யாண கோலங்கள், WEDDING KOLAMS, திருமண வாழ்த்துக் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 20- 20 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஆகஸ்ட் 15, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 16 ஆகஸ்ட், 2015

கல்யாண கோலங்கள்- 3 , WEDDING KOLAMS, தொட்டில் ரதக் கோலம்,

கல்யாண கோலங்கள், WEDDING KOLAMS, தொட்டில் ரதக் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 17- 3 வரிசை 3 வரை
.

கல்யாண கோலங்கள்- 2 , WEDDING KOLAMS, காசியாத்திரை கோலம்,

கல்யாண கோலங்கள், WEDDING KOLAMS, காசியாத்திரை கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 17- 17 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 13 ஆகஸ்ட், 2015

கல்யாண கோலங்கள் - 1 , ஹோம கோலம், WEDDING KOLAMS,

கல்யாண கோலங்கள், ஹோம கோலம், WEDDING KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஆகஸ்ட் 15 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2015

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம்- 4. AADIP PERUKKU KOLAM,

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம், AADIP PERUKKU KOLAM, சித்ரான்னம், முளைப்பாரி, வளையல், காதோலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10- 10 வரிசை,

இந்தக் கோலம் ஜூலை 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 7 ஆகஸ்ட், 2015

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம்- 3 , AADIP PERUKKU KOLAM, ஆடிப் பெருக்கு கோலம்,

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம், AADIP PERUKKU KOLAM, ஆடிப் பெருக்கு கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 12 - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 31, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 6 ஆகஸ்ட், 2015

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம் - 2 , தாமரைக்குளம் கோலம், AADIP PERUKKU KOLAM,

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம், தாமரைக் குளம் கோலம்,AADIP PERUKKU KOLAM, 

இடைப்புள்ளி - 11 - 6.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2015

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம். - 1. நதி தீபம் கோலம். AADIP PERUKKU KOLAM

ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு கோலம், நதி தீபம் கோலம், AADIP PERUKKU KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலம் ஜூலை 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


திங்கள், 3 ஆகஸ்ட், 2015

டிசைன் கோலம்- 3 , DESIGN KOLAMS,

டிசைன் கோலம், DESIGN KOLAMS,

இடைப்புள்ளி 14 - 1

இந்தக் கோலம் ஜூலை 17, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

டிசைன் கோலம் -1 , DESIGN KOLAMS,

டிசைன் கோலம், DESIGN KOLAMS,

நேர்ப்புள்ளி
12 - 4 வரிசை
8 - 2 வரிசை
4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 16 - 7 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

சனி, 1 ஆகஸ்ட், 2015

டிசைன் கோலம் -4 , DESIGN KOLAMS

டிசைன் கோலம், DESIGN KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1

இந்தக்கோலம் ஜூலை 16 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...