எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, பரசுராமர் அவதாரக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பரசுராமர் அவதரித்த  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7. பகீரதன் கங்கை கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பகீரதன் தவம் + கங்கை  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6.விநாயகர் மஹாபாரதக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

விநாயகர் + மஹாபாரதக்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ஐஸ்வர்ய கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

 அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

ஐஸ்வர்யக்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி  11 - 6.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. குபேர யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

குபேர யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 3. அன்னபூரணி யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 3. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அன்னபூரணி யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2. அட்சய பாத்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

சூரியன்+ பஞ்சபாண்டவர் + அட்சய பாத்திரம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 5 வட்டமாக. 1,1,1,3,3.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 24 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 1.ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 1. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியை கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம்- 8 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 16 -2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

செவ்வாய், 18 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 7 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 6 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

இடைப்புள்ளி 19 - 10 .

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் -5, CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8  வரிசை.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம்- 4, CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

சனி, 15 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 3., CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

இடைப்புள்ளி 9 -5

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 14 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 2 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

இடைப்புள்ளி 8 -1

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 12 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 1, CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது. 

செவ்வாய், 11 ஏப்ரல், 2017

பங்குனி உத்திரக் கோலங்கள் - 8. PANGKUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரக் கோலங்கள் - 8. PANGKUNI UTHTHIRAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 7 - 10, 3,2,1.இந்தக்கோலங்கள்  6.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...