புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம் .

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4, 6 , 4 - 2 வரிசை, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 3 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 3, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம் .

இடைப்புள்ளி 7 - 1. சைடில் 3,2,1இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு .

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


வியாழன், 21 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 1 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 1 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். திருமண்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.
இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 19 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 8. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

மகாகணபதி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 7. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

தும்பிக்கையான் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 18 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 6. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

வேழமுகத்தோன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 16 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 5. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

பேழைவயிற்றோன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 2 வரிசை. 12 - வரிசை, 10 - 2 வரிசை, 6 - 2 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 15 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 4. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

ஐங்கரன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 14 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 3 VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

பாலசந்திரன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 2 வரிசை, 10, 2 வரிசை, 6 - 2 வரிசை, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 13 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 2. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

விநாயகன்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 1. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

ஏகதந்தன் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 7 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 12 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 8. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

ராஸ லீலா கோலம்.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 11 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 7. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.


கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

மதங்க நர்த்தனம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை. 5 - 5  வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 10 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 6. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

வெண்ணெய் உறிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 - 2 வரிசை. 16, 8 - 3 வரிசை, 4, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 5 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 5. KRISHNA JAYANTHI KOLAM

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

ராதா கிருஷ்ணா கோலம். கோலாட்டம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 2 வரிசை. 6,4,2,2.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 4 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 4. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

கிருஷ்ணர் பாதம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...