புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 16 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 5. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

பேழைவயிற்றோன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 2 வரிசை. 12 - வரிசை, 10 - 2 வரிசை, 6 - 2 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

1 கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...