எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

ஞாயிறு, 25 அக்டோபர், 2015

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மகேஸ்வரி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHESHWARI KOLAM,

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மகேஸ்வரி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHESHWARI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 17- 17 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 23, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 24 அக்டோபர், 2015

நவராத்திரி கோலங்கள். - 3, மஹா காளி கோலம், NAVARATHRI KOLAM, MAHA KALI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள். - 3, மஹா காளி கோலம், NAVARATHRI KOLAM, MAHA KALI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 23, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 23 அக்டோபர், 2015

நவராத்திரி கோலங்கள். - 2 மஹாலெக்ஷ்மி கோலம், NAVARATHRI KOLAMS- MAHALAKSHMI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள். - 2 மஹாலெக்ஷ்மி கோலம், NAVARATHRI KOLAMS- MAHALAKSHMI KOLAM


நேர்ப்புள்ளி 17- 1.

இந்தக்கோலங்கள் அக்டோபர் 23, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 22 அக்டோபர், 2015

நவராத்திரி கோலங்கள். - 1. மஹா சரஸ்வதி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHA SARASWATHI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள். - 1. மஹா சரஸ்வதி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHA SARASWATHI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 12- 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 23, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 21 அக்டோபர், 2015

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள், - 4. பாம்பணை பாற்கடல் பாததரிசனக் கோலம், PURATASI PERUMAL KOLAMS, PAMBANAI PARKADAL PATHA THARISANA KOLAM

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள், - 4. பாம்பணை பாற்கடல் பாததரிசனக் கோலம், PURATASI PERUMAL KOLAMS, PAMBANAI PARKADAL PATHA THARISANA KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 8, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 20 அக்டோபர், 2015

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள். - 3. கூர்மாவதாரக்கோலம். PURATASI PERUMAL KOLAMS,- KOORMAVATHARAK KOLAM

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள். - 3. கூர்மாவதாரக்கோலம். PURATASI PERUMAL KOLAMS,- KOORMAVATHARAK KOLAM

நேர்ப்புள்ளி - 12 - 4 வரிசை.
4- 4 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் - 8, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 19 அக்டோபர், 2015

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள்- 2 மச்சாவதாரக் கோலம், PURATASI PERUMAL KOLAMS, MACHAVATHARAK KOLAM.

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள், - மச்சாவதாரக் கோலம், PURATASI PERUMAL KOLAMS, MACHAVATHARAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 12 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 8, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 18 அக்டோபர், 2015

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள்.-1 சங்கு சக்கரக் கோலம். PURATASI PERUMAL KOLAMS - SANGU CHAKRA KOLAM.

புரட்டாசி பெருமாள் கோலங்கள்.- சங்கு சக்கர கோலம்,  PURATASI PERUMAL KOLAMS. SANGKU CHAKRA KOLAM.

சக்கரம் 9 புள்ளி - 8 பக்கம்.

சங்கு - 3,2.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 8,2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 1 அக்டோபர், 2015

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 4. இலை கணபதி, மூஷிக வாகனக் கோலம். LEAF GANAPATHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 4. இலை கணபதி, மூஷிக வாகனக் கோலம். LEAF GANAPATHI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் செப் - 30, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...