புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 30 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 8 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - மத்தாப்பூக்கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 19 - 19 வரிசை. .


இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 29 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 7 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - ஜோடி ( அகல் ) தீபக்கோலம் 

இடைப்புள்ளி 19 - 10.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 27 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 6 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - தீப ஒளிக்கோலம் 

இடைப்புள்ளி 15 - 8.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 25 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 5 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - கங்கா தீபம் கோலம் ( ஹாரத்தி ) 

இடைப்புள்ளி 15 - 8.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 24 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 4 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - தாமரை தீபம் கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 21 - 6 வரிசை. 17 - 2 வரிசை, 13 - 4 வரிசை, 7, 5, 3 - 3 வரிசை, 1.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 23 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 3 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - தீப ஒளிக் கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 13 - 5 வரிசை. 11., 9., 7., 5.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 21 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 2 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - இராமர் பாதம் கோலம். அயோத்தி வருகை.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை. எண்புறமும் 3,1.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

வெள்ளி, 20 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 1 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - மாடவிளக்குக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 21 வரிசை. 


இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா லெக்ஷ்மி  கோலம் பத்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 2 வரிசை, 10 - 4 வரிசை, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா சரஸ்வதி கோலம் ஒன்பதாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 14 வரிசை,


இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 12 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகிஷாசுரமர்த்தினி கோலம் எட்டாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 22 - 4 வரிசை, 12, 12, 8, 8, 6, 4 - 4 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 11 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். காசி விசாலாக்ஷி  கோலம் ஏழாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 13 - 7இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். புவனேஸ்வரி கோலம் ஆறாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 11 - 6இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மாதங்கி கோலம் ஐந்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 8 - 8 வரிசை,இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 9 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். ராஜராஜேஸ்வரி கோலம் நான்காம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 6 வரிசை, 6 - 6 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 7 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மீனாக்ஷி கோலம் மூன்றாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 10 - 10 வரிசை,
இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 5 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். அன்னபூரணி கோலம் இரண்டாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 12 - 12 வரிசை,
இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...