புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 25 ஜூலை, 2017

ஞாயிறு, 23 ஜூலை, 2017

செவ்வரளிக் கோலம். SEVVARALI KOLAM.

செவ்வரளிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஜூலை, 2017

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 18 ஜூலை, 2017

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.AADIP PERUKKU KOLAM.

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 16 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். தீச்சட்டி வேப்பிலைக் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.

ஆடி அம்மன் கோலம்.

தீச்சட்டி வேப்பிலைக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 13 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். கூழ்க்கலயம் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.


ஆடி அம்மன் கோலம்.

கூழ்க்கலயம் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 11 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். சாமந்திப்பூ, சூலம், வேப்பிலைக் கோலம். AADI AMMAM KOLAM.

ஆடி அம்மன் கோலம்.

சாமந்திப்பூ, சூலம், வேப்பிலைக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 9 ஜூலை, 2017

ஆடிக் கிருத்திகைக் கோலம். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக் கிருத்திகைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 19 - 10இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 2 ஜூலை, 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 8. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 8.

தியானலிங்கக் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 15 - 8 வரிசை.10,6,8,8,8,6.

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 29 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 7.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 7.

ருத்ராக்ஷம் சூலம் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 6. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 6.

மரகதலிங்கக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 13 - 1.

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 27 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 5.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 5.

சிவ சிவ மந்திரக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 25 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 4.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 4.

ஹர ஹர மஹாதேவ் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 9 - 9

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.

நாகம், கட அபிஷேகக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி - 9 - 9

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 22 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.

வில்வம் லிங்கக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 7 - 4

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 20 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1.

சூலம் உடுக்கைக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 11- 11

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 12 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 8. VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...