புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.AIPASI MASA KOLAM.

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.

தீபாவளி


நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புரட்டாசி மாதக் கோலம்.PURATASI MASA KOLAM


புரட்டாசி மாதக் கோலம்.

சங்கு சக்கரக் கோலம்.இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 16 நவம்பர், 2017

ஆவணிமாதக் கோலம்.AVANI MASA KOLAM.

ஆவணிமாதக் கோலம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி & ஆவணி ஞாயிறு.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 15 நவம்பர், 2017

ஆடிமாதக் கோலம்.AADI MAASA KOLAM.

ஆடிமாதக் கோலம்.

வரலெக்ஷ்மி விரதம் & விளக்கு பூஜை. .நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம்.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,


ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம்.

சிவன்.நேர்ப்ப்புள்ளி 12 - 12 வரை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 14 நவம்பர், 2017

வைகாசி விசாகக் கோலம். VAIKASI KOLAM

வைகாசி விசாகக் கோலம்.

முருகன் அவதரித்தல்.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 13 நவம்பர், 2017

சித்திரை மாதக் கோலம்.CHITHIRAI KOLAM.


சித்திரை மாதக் கோலம்.

மீனாக்ஷி திருக்கல்யாணம்.
இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 12 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 8. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 7. SKANDASASHTI KOLAM.

வல்லக்கோட்டை

நேர்ப்புள்ளி 17 - 1.


இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 9 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 7. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 7. SKANDASASHTI KOLAM.

மருதமலை   

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 6 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 6. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 6. SKANDASASHTI KOLAM.

திருத்தணிகை.  

இடைப்புள்ளி 9 - 4 , 3 , 2, 1.


இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 5. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 5. SKANDASASHTI KOLAM.

பழனி 

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 5 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 4. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 4. SKANDASASHTI KOLAM.

சுவாமிமலை 

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 4 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3. SKANDASASHTI KOLAM.

திருச்செந்தூர்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 2 வரிசை.  2 வரை .இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 2 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. SKANDASASHTI KOLAM.

பழமுதிர்ச்சோலை

நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை. எட்டுப் பக்கமும் 2, 2.இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 1 நவம்பர், 2017

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 1. SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர் சஷ்டிக் கோலங்கள் - 1. SKANDASASHTI KOLAM.

திருப்பரங்குன்றம்


நேர்ப்புள்ளி 28 - 4 வரிசை. 4 - 12 வரிசை, இருபுறமும் 4 - 4 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள். 19. 10. 1017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

திங்கள், 30 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 8 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - மத்தாப்பூக்கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 19 - 19 வரிசை. .


இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 29 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 7 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - ஜோடி ( அகல் ) தீபக்கோலம் 

இடைப்புள்ளி 19 - 10.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...