எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

ஞாயிறு, 20 டிசம்பர், 2015

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலம். - 2. சொர்க்க வாசல் கோலம். VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலம்.  - 2. சொர்க்க வாசல் கோலம். VAIKUNTA EEKADASI KOLAM

நேர்ப்புள்ளி - 11 - 11, வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள் - 1 சங்கு சக்கரக் கோலம். VAIKUNDA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள் - 1 சங்கு சக்கரக் கோலம். VAIKUNDA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 19, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 19 டிசம்பர், 2015

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 2. நந்தியின் கொம்பினூடாக ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம்.

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 2. நந்தியின் கொம்பினூடாக ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 9 - 9 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 20, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2015

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 1 பஞ்ச லிங்கக் கோலம். AARUTHRA THARISANAK KOLAM.

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 1 பஞ்ச லிங்கக் கோலம்.  AARUTHRA THARISANAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 13 - 3.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 19 , 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 7 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 4 ., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

இடைப்புள்ளி - 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 6 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3. அண்ணாமலையார் தீபம் , KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3. அண்ணாமலையார் தீபம் , KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 3 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 . மகர தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 . மகர தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,


நேர்ப்புள்ளி 11 - 1

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 2 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபக் கோலங்கள். - 1. கார்த்திகை தீபம். KARTHIGAI DEEPAM.

KARTHIGAI DEEPAM KOLAM, கார்த்திகை தீபம் கோலம்.,

நேர்ப்புள்ளி 19 - 1

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 18 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் 4. தாமரை மயில் வாகனக் கோலம்., SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் 4. தாமரை மயில் வாகனக் கோலம்., SKANDASASHTI KOLAM,

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 17 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3 மயில் வேல் கோலம். SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3  மயில் வேல் கோலம். SKANDASASHTI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 16 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. ஓம் முருகா & வேல் கோலம்,SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. ஓம் முருகா & வேல் கோலம்,SKANDASASHTI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 15 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர் சஷ்டி கோலங்கள். - 1. ஓம் ஷட்கோணபதயே நமோ நமஹ கோலம். SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர் சஷ்டி கோலங்கள். - 1. ஓம் ஷட்கோணபதயே நமோ நமஹ கோலம்.  SKANDASASHTI KOLAM,

இடைப்புள்ளி 18 நடுவில்.  19 - 9 .

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 4 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 19- 9 வரிசை, 9 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 12 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 3 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

புஸ்வாணக் கோலம் .

இடைப்புள்ளி - 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 11 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 2 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 10 நவம்பர், 2015

தீபாவளி கோலங்கள் - 1 . DEEPAVALI KOLAMS

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10- 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 25 அக்டோபர், 2015

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மகேஸ்வரி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHESHWARI KOLAM,

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. மகேஸ்வரி கோலம். NAVARATHRI KOLAM, MAHESHWARI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 17- 17 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 23, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...