புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 27 ஏப்ரல், 2015

மார்கழிக் கோலங்கள்- 4 ஸ்டார் கோலம் , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல், MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்,

இடைப்புள்ளி 26- 8

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

மார்கழிக் கோலங்கள், 3 மயில் கோலம், MARGAZHI KOLAM

,மார்கழிக் கோலங்கள், மயில் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 26 - 10 வரிசை,10 வரை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 4 - 17,2014  குமுதம் பக்தி ஸ்பெதலில் வெளிவந்தது.

சனி, 25 ஏப்ரல், 2015

வெள்ளி, 24 ஏப்ரல், 2015

மார்கழிக் கோலங்கள் - 1 டெடிபியர் கோலம் குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல், MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

நேர்ப்புள்ளி. 20 - 2 வரிசை. 2 வரை. 


இந்தக்கோலங்கள் டிசம்பர் 1 - 15, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

வியாழன், 23 ஏப்ரல், 2015

சனிக்கிழமைக் கோலம். SATURDAY KOLAM

சனிக்கிழமைக் கோலம்.
நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளிக்கிழமைக் கோலம். FRIDAY KOLAM

வெள்ளிக் கிழமைக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 20 - 8 வரிசை. 8 இல் நிறுத்தவும்.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 21 ஏப்ரல், 2015

வியாழக் கிழமைக் கோலம். THURSDAY KOLAM

வியாழக் கிழமைக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

புதன் கிழமைக் கோலம்.WEDNESDAY KOLAM

புதன் கிழமைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி -10 புள்ளி 10 வரிசை. 


இந்தக் கோலம் நவம்பர் 16 - 30 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல், 2015

செவ்வாய்க் கிழமைக் கோலம்.TUESDAY KOLAM

செவ்வாய்க்கிழமைக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 13, 14 - 9 , 6 இல் நிறுத்தவும்.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 1 - 15, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

சனி, 18 ஏப்ரல், 2015

திங்கட்கிழமைக் கோலம். MONDAY KOLAM

திங்கட்கிழமைக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலம் நவம்பர் 1  - 15, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது

வெள்ளி, 17 ஏப்ரல், 2015

ஞாயிற்றுக் கிழமைக் கோலம்.SUNDAY KOLAM

ஞாயிற்றுக் கிழமைக் கோலம்.
இடைப்புள்ளி 13 - 7

இந்தக் கோலங்கள் நவம் 1 - 15 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 16 ஏப்ரல், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள், - 3.SKANDASASHTI KOLAM

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள், இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் அக் 16 - 31 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 15 ஏப்ரல், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள்,- 2 SKANDASASHTI KOLAM

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள், இடைப்புள்ளி 17 - 9.

இந்தக் கோலங்கள் அக் 16 - 31 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 14 ஏப்ரல், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள், - 1, SKANDASASHTI KOLAM

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள்,

நேர்ப்புள்ளி 19 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் அக் 16 - 31 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 10 ஏப்ரல், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள். 1. DEEPAVALI KOLAM

தீபாவளிக் கோலங்கள்.

இடைப்புள்ளி  13,14 - 9 ,6 இல் நிறுத்தவும்.குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல், நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹா சரஸ்வதி கோலம்.NAVARATHRI KOLAM - MAHA SARASWATHI KOLAM

குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல், நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹா சரஸ்வதி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப் 16 - 31, 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...