எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

திங்கள், 30 மே, 2016

விசாகத் தேர் கோலம். VISAKA THER KOLAM.


விசாகத் தேர் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 6 வரிசை, 6 - 5 வரிசை, 4,2,1.

இந்தக் கோலம் 19.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 8 மே, 2016

அட்சய திரிதியைக் கோலம்- 4 வசந்த மாதவன் கோலம்., ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம், ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

வசந்த மாதவன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 5.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 


வியாழன், 5 மே, 2016

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 3 சிவபெருமானுக்கு காசுமாலை அணிவித்த கோலம் , ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம், ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பரசுநாதருக்குக் காசுமாலை அணிவித்த கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13.

இந்தக் கோலம்  5.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 4 மே, 2016

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2.அட்சராப்யாசம் கோலம், ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2 , அட்சராப்பியாசம் கோலம் , ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

இடைப்புள்ளி - 15 - 8.

இந்தக் கோலம் 5.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 3 மே, 2016

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 1. கிரஹலெக்ஷ்மி கோலம்., ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம், ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

கிரஹலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 19 - 1.

இந்தக் கோலம் 5.5.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...