புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 31 மே, 2015

விசேஷ கோலங்கள்-2. நவக்ரஹ தோஷ நிவர்த்தி சாந்தி கோலம்.NAVAGRAHA SHANTHI KOLAM

விசேஷ கோலங்கள், நவக்ரஹ தோஷ நிவர்த்தி சாந்தி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலம் மார்ச் 1 - 15  2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 30 மே, 2015

விசேஷ கோலங்கள். 1. கணபதி ஹோம கோலம். GANAPATHI HOMA KOLAM

விசேஷ கோலங்கள், கணபதி ஹோம கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி  10 புள்ளி 10 வரிசை 4, 2.

இந்தக் கோலம் மார்ச் 1 - 15 2015 ,குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 29 மே, 2015

மாசி மாத கோலங்கள் - 4, மஹா சிவராத்திரிக் கோலம். MASI MAGAM KOLAM

மாசி மாத கோலங்கள், மஹா சிவராத்திரிக் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

இடைப்புள்ளி 19 - 10.

இந்தக் கோலம் ஃபிப் 15 - 28, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 28 மே, 2015

மாசி மாத கோலங்கள் - 3 , விஷ்ணு தரிசனக் கோலம். MASI MAGAM KOLAM

மாசி மாத கோலங்கள், விஷ்ணு தரிசனக் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 27 மே, 2015

மாசி மாத கோலங்கள் - 2, ஹோமத்துக்கான கோலம். MASI MAGAM KOLAM

மாசி மாத கோலங்கள், ஹோமத்துக்கான கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 26 மே, 2015

மாசி மாத கோலங்கள் - 1, மாசி மகம், கும்பம் கோலம் . MASI MAGAM KOLAM

மாசி மாத கோலங்கள், மாசி மகம், கும்பம் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1

இந்தக்கோலம் ஃபிப் 15 - 28, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 25 மே, 2015

தைப்பூசம் கோலங்கள், தேர், காவடி, குறிஞ்சிப் பூக்கோலம். THAI POOSAM KOLAM

தைப்பூசம் கோலங்கள், தேர், காவடிக் கோலம், குறிஞ்சிப்பூ, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை. 

இந்தக் கோலம் ஃபிப் 1 - 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 24 மே, 2015

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 3, வேல் சேவல் கொடிக் கோலம். THAI POOSAM KOLAM

தைப்பூசம் கோலங்கள், வேல் சேவல் கொடிக் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலம் ஃபிப் 1 - 15, 2014 ,குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 23 மே, 2015

தைப்பூசம் கோலம் 2. மயில் கோலம். THAI POOSAM KOLAM PEACOCK KOLAM

தைப்பூசம் கோலங்கள், மயில் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்

 நேர்ப்புள்ளி 25 - 3 வரிசை, 5

மயில் 5,5,3.

 இந்தக் கோலம் ஃபிப் 1 - 15, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


வெள்ளி, 22 மே, 2015

தைப்பூசம் கோலங்கள் 1.அலகு குத்துதல் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM

தைப்பூசம் கோலங்கள், அலகு குத்துதல், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்,

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1

இந்தக் கோலம் ஃபிப் 1 - 15 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 21 மே, 2015

ரத சப்தமி கோலம், சூரியன் புரவிக் கோலம். RADHA SAPTHAMI KOLAM . SUN & PEGASUS

ரத சப்தமி கோலம்,  சூரியன் புரவிக் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.நேர்ப்புள்ளி 13 - 1 சூரியன் 5 -5. 

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 15 - 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 

புதன், 20 மே, 2015

ரதசப்தமி கோலம் 1 - திகிரிச் சக்கரம் கோலம். RADHA SAPTHAMI KOLAM

ரத சப்தமி கோலம், திகிரிச் சக்கரம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்,

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 15 - 31, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 

தை அமாவாசை கோலம். 2 பித்ருக்குப் பிண்டமிடல் கோலம். THAI AMAVASAI KOLAM

தை அமாவாசை கோலம், பித்ருக்குப் பிண்டமிடல் , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்,

நேர்ப்புள்ளி 21 - 5 வரிசை
13 - 5 வரிசை
5 - 4 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 15 - 31, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 19 மே, 2015

தை அமாவாசை கோலம் 1 - மோட்சதீபம் கோலம். THAI AMAVASAI MOTCHA DEEPAM KOLAM

தை அமாவாசை கோலம், மோட்சதீபம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்

நேர்ப்புள்ளி 27 - 3 வரிசை
21 - 3 வரிசை
15 - 3 வரிசை
9 - 3 வரிசை
3 - 3 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 15 - 31, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 18 மே, 2015

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.PONGAL KOLAM

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8இந்தக் கோலம் ஜனவரி 1 - 15 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 17 மே, 2015

சூரியன், கரும்பு , இஞ்சிக்கொத்து, மஞ்சக்கொத்துக் கோலம். குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல், PONGAL KOLAM

சூரியன், கரும்பு , இஞ்சிக்கொத்து, மஞ்சக்கொத்துக் கோலம்.  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்,

நேர்ப்புள்ளி 17 - 1 4 சைடிலும் 5 ,3 , 1.

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 1 - 15 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 16 மே, 2015

சர்க்கரைப் பொங்கல் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.PONGAL KOLAM

சர்க்கரைப் பொங்கல் கோலம், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல்.

நேர்ப்புள்ளி 21 புள்ளி 21 வரிசை. 

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 1 - 15 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...