புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2013

இராசிக் கோலங்கள், துலாம். RASI KOLAM , THULAM.

இராசிக் கோலங்கள், துலாம்.

ராசி அதிபதி சுக்கிரன்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 3 வரிசை
3 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 1- 15 , 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2013

இராசிக் கோலங்கள், கன்னி,RASI KOLAM, KANNI.

இராசிக் கோலங்கள், கன்னி.

ராசி அதிபதி புதன்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 16 - 30 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளி, 13 செப்டம்பர், 2013

இராசிக் கோலங்கள், சிம்மம்,RASI KOLAM, SIMMAM.

இராசிக் கோலங்கள், சிம்மம்,

ராசி அதிபதி சூரியன்

நேர்ப்புள்ளி 19 - 5 வரிசை
7 - 5 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஜூன் 16 - 30 , 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2013

இராசிக் கோலங்கள், கடகம்.RASI KOLAM, KADAGAM.

இராசிக் கோலங்கள், கடகம்

ராசி அதிபதி சந்திரன்

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை
7 - 2 வரிசை
3 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 16 - 30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...