எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

புதன், 20 ஆகஸ்ட், 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், அபிஷேகப் பிரியன் கோலம்.SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், அபிஷேகப் பிரியன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1 - 15 , 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

திங்கள், 18 ஆகஸ்ட், 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நரியைப் பரியாக்கிய கோலம்.SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நரியைப் பரியாக்கிய கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11-11.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1-15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 11 ஆகஸ்ட், 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நமசிவாய கோலம். SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், நமசிவாய கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 15 -3 வரிசை,

13, 11, 9,7,5,3

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1 - 15, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட், 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், புலித்தோல் ஆசனத்தில் தவக்கோலம்.SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், புலித்தோல் ஆசனத்தில் தவக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13-1.

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1-15,2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2014

சிவபூஜைக் கோலங்கள், ருத்ராக்ஷம் வில்வ இலைக் கோலம்.SIVA POOJAI KOLAM

சிவபூஜைக் கோலங்கள், ருத்ராக்ஷம் வில்வ இலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி
12 - 4 வரிசை
4 - 4 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் அக்டோபர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...