புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2015

டிசைன் கோலங்கள் -2 . DESIGN KOLAMS

டிசைன் கோலங்கள்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக்கோலம் ஜூலை 16, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 30 ஜூலை, 2015

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலம் - 4 , AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், AANI THIRUMANJANAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக்கோலம் ஜூலை 5, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது. 

புதன், 29 ஜூலை, 2015

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலம் - 3. 108 லிங்கம் கோலம், AANI THIRUMANJANAM KOLAM, 108 LINGKAM KOLAM,

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலங்கள், AANI THIRUMANJANAM KOLAM.

108 லிங்கம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 3 வரிசை
9,7,9.
11 - 3 வரிசை.
5,5,3,1.
2,1.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 5, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 

செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2. AANI THIRUMANJANAM KOLAM.

ஆனித் திருமஞ்சனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12- 12 வரிசை.

இந்தக்கோலம் ஜூலை 5, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 27 ஜூலை, 2015

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1. AANI THIRUMANJANAM KOLAM - 1.

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 12 வரிசை.

இந்தக்கோலம் ஜூலை 5 , 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம் - 4. தேர், தெப்பம், திருவிழா, வாணவேடிக்கை கோலம். FESTIVAL KOLAM.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம் , தேர் தெப்பம் திருவிழா வாணவேடிக்கை கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 21, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2015

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம் - 3. வாட்டர் தீம் பார்க். WATER THEME PARK KOLAM.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம், வாட்டர் தீம் பார்க் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி
13 - 5 வரிசை , 5 வரை.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 21, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம்- 2. பஞ்சுமிட்டாய் பலூன் கோலம், SUMMER SPECIAL KOLAM.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலம். பஞ்சுமிட்டாய் பலூன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 21, 2015  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 22 ஜூலை, 2015

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலங்கள் - 1 . முக்கனிகள் கோலம். SUMMER SPECIAL KOLAM.

சம்மர் ஸ்பெஷல் கோலங்கள், முக்கனிகள் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 7 - 7 வரிசை. 

இந்தக் கோலம் ஜூன் 19, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல் - 14 வாசகர் கடிதங்கள்.

வாசகர் கடிதங்கள், குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷல். !ஜனவரி  15 - 31 , 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்த பூஜையறைக் கோலங்களைப் பாராட்டிய எஸ்.பிரபாவதி, மெய்யூர் அவர்களுக்கு நன்றி.!


2014 ஜனவரி 1 - 15 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்த பொங்கல் கோலங்களைப் பாராட்டிய கடலூர், வெ. லெக்ஷ்மிநாராயணனுக்கு நன்றிகள்.. !!

திங்கள், 20 ஜூலை, 2015

முருகன் கோலங்கள் - 4, ப்ரணவக் கோலம், MURUGAN KOLAM, PRANAVAK KOLAM,

முருகன் கோலங்கள், ப்ரணவக் கோலம், MURUGAN KOLAM, PRANAVAK KOLAM,

இடைப்புள்ளி 13 - 7

இந்தக் கோலம் ஜூன் 5, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 

ஞாயிறு, 19 ஜூலை, 2015

முருகன் கோலங்கள் - 3, மயில் வாகனக் கோலம், MURUGAN KOLAM, MAYIL VAGANAK KOLAM.

முருகன் கோலங்கள், மயில் வாகனக் கோலம், MURUGAN KOLAM, MAYIL VAGANAK KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 11-1.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 5, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது. 

வியாழன், 16 ஜூலை, 2015

முருகன் கோலங்கள் - 2, அறுபொறிகள் கோலம், MURUGAN KOLAM,ARUPORIGAL KOLAM.

முருகன் கோலங்கள், அறுபொறிகள் கோலம், MURUGAN KOLAM,ARUPORIGAL KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலம் ஜூன் 5, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 15 ஜூலை, 2015

முருகன் கோலங்கள் -1. குமாரத்தவம் கோலம். MURUGAN KOLAM, KUMARATHAVAM.

முருகன் கோலங்கள், குமாரத்தவம் கோலம், MURUGAN KOLAM, KUMARATHAVAM.

நேர்ப்புள்ளி. 12- 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள். ஜூன் 5, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம், பவர் பஃப் கேர்ள்ஸ்,KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS,POWERPUFF GIRLS.

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம், பவர்பஃப் கேர்ள்ஸ்,KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS,POWERPUFF GIRLS. ( BUBBLES, BUTTERCUP, BLOSSOMS)

நேர்ப்புள்ளி 12 - 6 , 6 - 3.

இந்தக் கோலங்கள் மே 21, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 12 ஜூலை, 2015

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம், மிக்கி மவுஸ், KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS,MICKEY MOUSE.

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம், மிக்கி மவுஸ், KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS,MICKEY MOUSE.

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை

இந்தக் கோலம் 22.5.2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 10 ஜூலை, 2015

புதன், 8 ஜூலை, 2015

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம். ஜம்போ டிஸ்னி. KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS, JUMBO DISNEY.

குழந்தைகள் ஸ்பெஷல், கார்ட்டூன் கோலம், ஜம்போ டிஸ்னி,KIDS SPECIAL, CARTOON KOLAMS, JUMBO DISNEY.

நேர்ப்புள்ளி 10- 5 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 22.5.2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...