புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி, 2015

கோடைகால கோலங்கள்,அக்கினி நட்சத்திரக் கோலம்,SUMMAR KOLAM. AGNI NATCHATHIRAM KOLAM

அக்கினி நட்சத்திரக் கோலம்


இந்தக் கோலம் மே 1 - 15 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

கோடைகால கோலங்கள், பொற்றாமரைக்குளம் கோலம். SUMMAR KOLAM - LOTUS POND KOLAM

பொற்றாமரைக்குளம் கோலம்.


இந்தக் கோலம் மே 1 - 15 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி, 2015

அட்சயதிரிதியைக் கோலம் தாமரைப்பூக்கோலம்.ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM - LOTUS KOLAM

அட்சய திரிதியைக் கோலம், தாமரைப்பூக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 16 - 31 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம், மணிமேகலை அட்சயபாத்திரம் பெற்றது. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM

அட்சய திரிதியைக் கோலம், மணிமேகலை அட்சயபாத்திரம் பெற்றது.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 3 வரிசை, 3 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 16 - 31 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி, 2015

புதன், 18 பிப்ரவரி, 2015

பங்குனி உத்திரக் கோலம். PANGUNI UTHIRAM KOLAM

பங்குனி உத்திரக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி, 2015

ராமநவமி கோலம். RAMA NAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 16 பிப்ரவரி, 2015

புத்தாண்டுக் கோலம். ரங்கோலியில் மயில் PEACOCK IN RANGOLI.

புத்தாண்டுக் கோலம். ரங்கோலியில் மயில்.

20 புள்ளி 8 பக்கமும்.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.


ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி, 2015

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - பிள்ளையார்.CHITHIRAI NEW YEAR KOLAM

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம்.

பிள்ளையார். நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஏப்ரல் 1 - 15, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

சனி, 14 பிப்ரவரி, 2015

நலம் தரும் கோலங்கள், செம்பருத்திப் பூக்கோலம், (துர்க்கை - முருகன்).DURGA MURUGAN KOLAM

நலம் தரும் கோலங்கள், செம்பருத்திப் பூக்கோலம், (துர்க்கை - முருகன்).

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் மார்ச் 15 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி, 2015

நலம் தரும் கோலங்கள், அரச இலை, அருகம்புல் கோலம், (விநாயகர்).VINAYAGAR KOLAM

நலம் தரும் கோலங்கள், அரச இலை, அருகம்புல் கோலம், (விநாயகர்),

நேர்ப்புள்ளி 5,3,1 - 4 பக்கமும்
3,3 - 4 மூலைகளும்.

இந்தக் கோலங்கள் மார்ச் 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

வியாழன், 12 பிப்ரவரி, 2015

நலம் தரும் கோலங்கள், வல்லாரைக் கோலம், (கணபதி, சரஸ்வதி).GANAPATHI SARASWATHI KOLAM

நலம் தரும் கோலங்கள், வல்லாரைக் கோலம், (கணபதி, சரஸ்வதி).

நேர்ப்புள்ளி  7 - 3 வரிசை
3 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் மார்ச் 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 11 பிப்ரவரி, 2015

நலம் தரும் கோலங்கள், மந்தாரை இலைக் கோலம், ( பிள்ளையார்).PILLAIYAR KOLAM

நலம் தரும் கோலங்கள், மந்தாரை இலைக் கோலம், ( பிள்ளையார்).

நேர்ப்புள்ளி 9 - 7 வரிசை, 7,7.

இந்தக் கோலங்கள் மார்ச் 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி, 2015

நலம் தரும் கோலங்கள், மருதாணிப்பூ, இலைக் கோலம், (அம்பிகை),AMBIGAI KOLAM

நலம் தரும் கோலங்கள், மருதாணிப்பூ, இலைக் கோலம், (அம்பிகை).

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.

இந்தக்கோலங்கள் மார்ச் 16 - 31, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...