புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 28 டிசம்பர், 2016

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 6 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 6 NEW YEAR KOLAM.

 இடைப்புள்ளி 9 - 5.இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

வெள்ளி, 23 டிசம்பர், 2016

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 5 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 5 NEW YEAR KOLAM.

 நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

வியாழன், 22 டிசம்பர், 2016

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 4 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 4 NEW YEAR KOLAM.

 இடைப்புள்ளி 7 - 1.இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 3 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 3 NEW YEAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை. 

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 20 டிசம்பர், 2016

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 2 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 2 NEW YEAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.


இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 1 NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். - 1 NEW YEAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 26 - 2 வரிசை, 2 வரை. 

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 15. 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 19 டிசம்பர், 2016

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 4 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 4 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி  15-1


இந்தக் கோலம் டிசம்பர் - 15 , 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2016

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி  13 - 1.


இந்தக் கோலம் டிசம்பர் - 15 , 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 .KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி  17 - 17 வரிசை.
இந்தக் கோலம் டிசம்பர் - 15 , 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 14 டிசம்பர், 2016

கார்த்திகை தீபம் கோலங்கள். - 1. KARTHIGAI DEEPAM KOLAM

கார்த்திகை தீபம் கோலங்கள். - 1. KARTHIGAI DEEPAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 19 - 1

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் - 15 , 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


செவ்வாய், 13 டிசம்பர், 2016

ஐயப்பன் கோலம் - 4. செண்டை வாத்தியக் கோலம். IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலம். செண்டை வாத்தியக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 25 -1.

இந்தக் கோலங்கள்  டிசம்பர் 1, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 11 டிசம்பர், 2016

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 3, 18 ஆம் படி, மகரதீபம் கோலம். IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். பதினெட்டாம் படி மகரதீபம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள்  டிசம்பர் 1, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 10 டிசம்பர், 2016

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 2. இருமுடி மாலை கோலம். IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். இருமுடி மாலை கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4 வரிசை, 4 - 4 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள்  டிசம்பர் 1, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 8 டிசம்பர், 2016

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. . IYYAPPAN KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1

இந்தக் கோலங்கள்  டிசம்பர் 1, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 4.AIPPASI ANNABHISHEKA KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம். -4.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 7 வரிசை, 7 - 7 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

புதன், 7 டிசம்பர், 2016

ஐப்பசி தேரோட்டக் கோலம் - 3. AIPPASI THEROTTAK KOLAM.

ஐப்பசி தேரோட்டக் கோலம். -3. தேரோட்டக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 19 - 7 வரிசை, 7 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2016

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம் - 2, தீர்த்தமாடுதல். AIPPASI THULA SNANA KOLAM.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 2,  தீர்த்தமாடுதல். குளம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 1. AIPPASI THULA SNANA KOLAM.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 1.. புஷ்கரணி.

இடைப் புள்ளி - 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

வியாழன், 1 டிசம்பர், 2016

முருகன் கோலங்கள் - 4. வேல் மயில் கோலம். MURUGAN KOLAMS.

முருகன் கோலங்கள். - 4. வேல் மயில் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை,9 - 3 வரிசை, 3 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 17, நவம்பர், 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

முருகன் கோலங்கள் - 3 ஷண்முகக் கோலம், MURUGAN KOLAMS.

முருகன் கோலங்கள். - 3. ஷண்முகக் கோலம்

இடைப்புள்ளி - 21 - 11.

இந்தக் கோலங்கள் 17, நவம்பர், 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...