புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 26 ஜூன், 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹாலெக்ஷ்மி கோலம், ஏழாம் நாள்,NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மஹாலெக்ஷ்மி கோலம், ஏழாம் நாள்.

நேர்ப்புள்ளி 13 புள்ளி 13 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16 - 30, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

வெள்ளி, 20 ஜூன், 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மதுரை மீனாக்ஷி மாணிக்க மூக்குத்தி கிளிக் கோலம், ஆறாம் நாள். NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், மதுரை மீனாக்ஷி மாணிக்க மூக்குத்தி கிளிக் கோலம், ஆறாம் நாள்.

நேர்ப்புள்ளி 11- 1

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16 - 30, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை  .

வியாழன், 12 ஜூன், 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், அர்த்த நாரீஸ்வரர் கோலம், ஐந்தாம் நாள்.NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், அர்த்த நாரீஸ்வரர் கோலம், ஐந்தாம் நாள்.நேர்ப்புள்ளி
8 - 6 வரிசை
4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 5 ஜூன், 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், ஓம்சக்தி கோலம், நான்காம் நாள். NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், ஓம்சக்தி கோலம், நான்காம் நாள்

இடைப்புள்ளி 9 - 5 , 2, 3.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16- 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...