எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

ஞாயிறு, 20 டிசம்பர், 2015

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலம். - 2. சொர்க்க வாசல் கோலம். VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலம்.  - 2. சொர்க்க வாசல் கோலம். VAIKUNTA EEKADASI KOLAM

நேர்ப்புள்ளி - 11 - 11, வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள் - 1 சங்கு சக்கரக் கோலம். VAIKUNDA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள் - 1 சங்கு சக்கரக் கோலம். VAIKUNDA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 19, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 19 டிசம்பர், 2015

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 2. நந்தியின் கொம்பினூடாக ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம்.

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 2. நந்தியின் கொம்பினூடாக ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 9 - 9 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 20, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2015

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 1 பஞ்ச லிங்கக் கோலம். AARUTHRA THARISANAK KOLAM.

ஆருத்ரா தரிசனக் கோலம் - 1 பஞ்ச லிங்கக் கோலம்.  AARUTHRA THARISANAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 13 - 3.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 19 , 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

திங்கள், 7 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 4 ., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

இடைப்புள்ளி - 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 6 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3. அண்ணாமலையார் தீபம் , KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 3. அண்ணாமலையார் தீபம் , KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 3 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 . மகர தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை தீபம் கோலம் - 2 . மகர தீபம் கோலம்., KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,


நேர்ப்புள்ளி 11 - 1

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 2 டிசம்பர், 2015

கார்த்திகை தீபக் கோலங்கள். - 1. கார்த்திகை தீபம். KARTHIGAI DEEPAM.

KARTHIGAI DEEPAM KOLAM, கார்த்திகை தீபம் கோலம்.,

நேர்ப்புள்ளி 19 - 1

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 4, 2015, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...