புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 31 ஜனவரி, 2014

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., ,வரலெக்ஷ்மி முகம், மண்டபம், தோரணம், கும்பம் கோலம், VARALAKSHMI KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி முகம், மண்டபம், தோரணம், கும்பம் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி
12 - 2 வரிசை. 10, 8
6 - 3 வரிசை 4, 2.

இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., ஆகஸ்ட் 1- 15, 2013  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்.நைவேத்தியக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

நைவேத்தியக் கோலம்,


நேர்ப்புள்ளி 8 புள்ளி 4 வரிசை, 4, 2,

இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள். ஆகஸ்ட் 1- 15, 2013. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 17 ஜனவரி, 2014

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்.,கருகமணி, காதோலைக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

கருகமணி, காதோலைக் கோலம்,


நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 2 வரிசை, 8, 6, 4, 2.

இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., ஆகஸ்ட் 1- 15 , 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 9 ஜனவரி, 2014

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்.நோன்பு சரடு, வாழையிலை, பச்சரிசி கோலம்,VARALAKSHMI KOLAM.

நோன்பு சரடு, வாழையிலை, பச்சரிசி கோலம்,

 நேர்ப்புள்ளி 8 புள்ளி - 8 வரிசை.

இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., ஆகஸ்ட் 1- 15 , 2013 குமுதம்  பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 2 ஜனவரி, 2014

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள்., தாழம்பூ, கண்ணாடி சீப்புக் கோலம்,VARALAKSHMI KOLAM.

தாழம்பூ, கண்ணாடி சீப்புக் கோலம்,


நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி, 10 வரிசை.

இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1 - 15, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...