புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 26 ஆகஸ்ட், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 3. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

தயிர்ப்பானைக்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 24 ஆகஸ்ட், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 2. KRISHNA JAYANTHI KOLAM

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

வேய்ங்குழல் ( புல்லாங்குழல்)  கோலம்.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 22 ஆகஸ்ட், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 1. KRISHNA JAYANTHI KOLAM.

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

க்ரீடம் புல்லாங்குழல் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 2 ஆகஸ்ட், 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 4. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 4. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

மாவிலைத் தோரணம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 -1


இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 1 ஆகஸ்ட், 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 3. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 3. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

தாழம்பூ கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

.வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 2. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 2. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

அஷ்டலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...