புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2016

முருகன் கோலம். MURUGAN KOLAM.

முருகன் கோலம். MURUGAN KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1

இந்தக் கோலங்கள் 11. 2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2016

விநாயகர் கோலம். VINAYAGAR KOLAM.

விநாயகர் கோலம். VINAYAGAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை

இந்தக் கோலங்கள் 11. 2 . 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 13 பிப்ரவரி, 2016

அம்மன் கோலங்கள், AMMAN KOLAM.

அம்மன் கோலங்கள். AMMAN KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 11.2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 12 பிப்ரவரி, 2016

சிவலிங்கக் கோலம். SIVALINGA KOLAM.

சிவலிங்கக் கோலம். SIVALINGA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 11. 2. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 11 பிப்ரவரி, 2016

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 4. THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 4. THAIPOOSAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 31. 1. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

தைப்பூசம் கோலங்கள். - 3. THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசம் கோலங்கள். THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை.
9 - 3 வரிசை.
3 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 31. 1. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 9 பிப்ரவரி, 2016

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 2. THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 2. THAIPOOSAM KOLAM

இடைப்புள்ளி 15 - 8 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 31. 1.2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2016

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 1. THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசம் கோலங்கள் - 1. THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை., 3 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 31. 1. 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...