புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 4 டிசம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 7. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 7.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11 -1.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

சனி, 1 டிசம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 6. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 6.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 5. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 5.  DEEPAVALI KOLAM.

இடைப்புள்ளி  9 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 26 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 4. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 4.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை, 9, 7, 5, , 3 - 3 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 3. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 3.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை, 11 - 3வரிசை, 5 - 2 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...