புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 23 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 3 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - தீப ஒளிக் கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 13 - 5 வரிசை. 11., 9., 7., 5.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 21 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 2 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - இராமர் பாதம் கோலம். அயோத்தி வருகை.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை. எண்புறமும் 3,1.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

வெள்ளி, 20 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 1 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - மாடவிளக்குக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 21 வரிசை. 


இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா லெக்ஷ்மி  கோலம் பத்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 2 வரிசை, 10 - 4 வரிசை, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா சரஸ்வதி கோலம் ஒன்பதாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 14 வரிசை,


இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...