புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 30 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 4 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 4 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11. 1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 3 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 3 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  22 - 2 வரிசை., 2 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 29 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 2 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 2 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 2 வரிசை , 2 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 27 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 1 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 1 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 26 டிசம்பர், 2017

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 4 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 4 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...