புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 19 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15  - 15 வரிசை. நடுவில் 1 .


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 13 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா.. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா..  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11  - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 11 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9  - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...