புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 23 மே, 2018

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 4 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 4 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

மயில் கோலம். இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 3 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 3 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

வேலும் மயிலும் துணை.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை
7, 5 - 5 வரிசை, 3, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 2 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 2 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

அறுபொறி சரவணப் பொய்கை. இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக்கோலங்கள் 17.5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 1 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 1 VAIKASAI VISAGAM KOLAM.

மயில் சேவல் கொடிக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 17. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 22 மே, 2018

சித்திரைக் கோலங்கள் - 8. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 8. CHITHIRAI KOLAM.

விசிறி, நீர்மோர், பானகம் தானம்

பஞ்சாங்கம் படித்தல்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...