புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 18 ஜூலை, 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். விநாயகர் பூஜைக் கோலம், AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் விநாயகர் பூஜைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 17 ஜூலை, 2018

அம்மன் கோலங்கள் - 8. சிம்ஹ வாஹினி.

அம்மன் கோலங்கள். - 8. சிம்ஹ வாஹினி.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

அம்மன் கோலங்கள் -7. முளைப்பாரி, மதுக்குடம். AMMAN KOLAM.

அம்மன் கோலங்கள். 7. முளைப்பாரி, மதுக்குடம்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 16 ஜூலை, 2018

அம்மன் கோலங்கள் - 6. கூழ் ஊற்றுதல். AMMAN KOLAM.

அம்மன் கோலங்கள். 6. கூழ் ஊற்றுதல்.

இடைப்புள்ளி  9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

அம்மன் கோலங்கள். - 5. மாவிளக்கு. AMMAN KOLAM.

அம்மன் கோலங்கள். 5. மாவிளக்கு.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 12.7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...