புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 26 ஜூலை, 2017

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 1. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நாக சதுர்த்திக் கோலம். - 1. NAGA CHATHURTHI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 25 ஜூலை, 2017

ஞாயிறு, 23 ஜூலை, 2017

செவ்வரளிக் கோலம். SEVVARALI KOLAM.

செவ்வரளிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஜூலை, 2017

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.

அம்மன் புற்றுக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1


இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 18 ஜூலை, 2017

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.AADIP PERUKKU KOLAM.

ஆடிப்பெருக்கு கருகமணி காதோலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...