புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு .

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


வியாழன், 21 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 1 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 1 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். திருமண்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.
இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 19 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 8. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

மகாகணபதி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 7. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

தும்பிக்கையான் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 18 செப்டம்பர், 2017

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள் - 6. VINAYAGAR CHATHURTHI KOLAM.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள்

வேழமுகத்தோன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 24. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...