புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 17 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8. லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8. லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

இடைப்புள்ளி  15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7 . துர்க்கைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7 . துர்க்கைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 15 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6. எண் கமலம். . NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6. எண் கமலம். . NAVRATHRI KOLAM.

8 புள்ளி - 8 பக்கமும்.
1, 4, 7, 4, 1. / 2, 5, 8, 5, 2, / 3. 6. - இணைப்பு.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 12 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5. இருதய கமலம். NAVRATHRI KOLAM.


நவராத்திரி கோலங்கள் - 5. இருதய கமலம். NAVRATHRI KOLAM.

5 புள்ளி - 8 பக்கமும். 1, 3,5, 2, 4, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 11 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. ஐஷ்வர்யக் கோலம்.. NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. ஐஷ்வர்யக் கோலம்.. NAVRATHRI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 7, 8, 7, 6, 3.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...