புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.AIPASI MASA KOLAM.

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.

தீபாவளி


நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புரட்டாசி மாதக் கோலம்.PURATASI MASA KOLAM


புரட்டாசி மாதக் கோலம்.

சங்கு சக்கரக் கோலம்.இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 16 நவம்பர், 2017

ஆவணிமாதக் கோலம்.AVANI MASA KOLAM.

ஆவணிமாதக் கோலம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி & ஆவணி ஞாயிறு.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 15 நவம்பர், 2017

ஆடிமாதக் கோலம்.AADI MAASA KOLAM.

ஆடிமாதக் கோலம்.

வரலெக்ஷ்மி விரதம் & விளக்கு பூஜை. .நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம்.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,


ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம்.

சிவன்.நேர்ப்ப்புள்ளி 12 - 12 வரை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...