புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2018

கணேசா கோலம் - 1. ஸூமுகர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 1. ஸூமுகர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 4 வரிசை, 8 - 2 வரிசை, 4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 20 செப்டம்பர், 2018

கிருஷ்ணா கோலம் - 8. ஆலிலை கிருஷ்ணன் . KRISHNA KOLAM.

கிருஷ்ணா கோலம் - 8.  ஆலிலை கிருஷ்ணன்  . KRISHNA KOLAM.

இடைப்புள்ளி  15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் 6. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 19 செப்டம்பர், 2018

கிருஷ்ணா கோலம் - 7. பார்த்தசாரதி . KRISHNA KOLAM.

கிருஷ்ணா கோலம் - 7.   பார்த்தசாரதி  . KRISHNA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 5 வரிசை. 9 - 4 வரிசை, 5, 3, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 6. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2018

கிருஷ்ணா கோலம் - 6 கண்ணன் ராஸலீலை . KRISHNA KOLAM.

கிருஷ்ணா கோலம் - 6   கண்ணன் ராஸலீலை . KRISHNA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 6. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 11 செப்டம்பர், 2018

கிருஷ்ணா கோலம் - 5 காளிங்க நர்த்தனன். KRISHNA KOLAM.

கிருஷ்ணா கோலம் - 5   காளிங்க நர்த்தனன். KRISHNA KOLAM.

இடைப்புள்ளி  11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 6. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...