எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

திங்கள், 27 ஆகஸ்ட், 2018

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். நோம்புச்சரடு. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். நோம்புச்சரடு. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை. 3 , 1.


இந்தக் கோலங்கள் 23. 8. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். தீப ஹாரத்தி. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். தீப ஹாரத்தி. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் 23. 8. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

வியாழன், 23 ஆகஸ்ட், 2018

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். கலசம். VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.


வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். கலசம். VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23. 8. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

புதன், 22 ஆகஸ்ட், 2018

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். மாவிலை. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம். மாவிலை. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 8 வரிசை. 8 - 4 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23. 8. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சேவல். காவடி. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சேவல். காவடி.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 12 வரிசை..


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 21 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அறுபொறி. தாமரை. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அறுபொறி. தாமரை.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 19 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணப் பொய்கை. அறுபொறி.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். வேல் வேல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15  - 15 வரிசை. நடுவில் 1 .


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 13 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா.. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். ஓம் முருகா & அரோகரா..  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11  - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 11 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ. AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். சரவணபவ.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9  - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள். அலகு குத்துதல்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை
  

வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள்.மயில். AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

ஆடிக்கிருத்திகை கோலங்கள்.மயில்.  AADI KIRUTHIGAI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 17 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 9.8.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 7 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம், காவிரி சீர். AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் காவிரி சீர் ( பெருமாள் )  கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை. 3, 1  - 8 பக்கமும்.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 5 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். நதி பூஜை, AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் நதி பூஜைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 17 - 9.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2018

ஆடிப்பெருக்குக் கோலம். ஏர் கலப்பை. AADIPPERUKKU KOLAM.

ஆடிப் பெருக்குக் கோலங்கள் ஏர் கலப்பைக் கோலம். AADIPPERUKKU KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 15 - 2 வரிசை, 13, 11, 7, 5, 3, 3,1.


இந்தக் கோலங்கள் 26. 7. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...