புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 27 மே, 2018

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 8 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 8 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

தேர்க்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 22 - 2வரிசை. 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 17.5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 7 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 7 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வேல் மயில் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 6 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 6 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வேல் கோலம். நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக்   கோலங்கள் 17. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 5 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 5 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வேல் தீபம் கோலம். இடைப்புள்ளி 13 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 23 மே, 2018

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 4 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 4 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

மயில் கோலம். இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 3 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 3 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வேலும் மயிலும் துணை.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை
7, 5 - 5 வரிசை, 3, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 17. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 2 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 2 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

அறுபொறி சரவணப் பொய்கை. இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக்கோலங்கள் 17.5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 1 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

வைகாசி விசாகம் கோலங்கள். - 1 VAIKASI VISAGAM KOLAM.

மயில் சேவல் கொடிக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 17. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 22 மே, 2018

சித்திரைக் கோலங்கள் - 8. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 8. CHITHIRAI KOLAM.

விசிறி, நீர்மோர், பானகம் தானம்

பஞ்சாங்கம் படித்தல்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 7. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 7. CHITHIRAI KOLAM.

ஏடு எழுத்தாணி கோலம். சித்திரபுத்திரர்

இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 6. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 6. CHITHIRAI KOLAM.

12 இராசிகள் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 - 2 வரிசை.
18 - 8 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 5. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 5. CHITHIRAI KOLAM.

சதுர்யுகம், ப்ரளயம் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை. 5 - 5 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 19 மே, 2018

சித்திரைக் கோலங்கள் - 4. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 4. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைப் பொங்கல்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 4 வரிசை.
12 - 4வரிசை.
4 - 2வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 3. CHITHIRAI KOLAM.

சித்திரைக் கோலங்கள் - 3. CHITHIRAI KOLAM.

மத்ஸ்யாவதாரம். இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 3. 5. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...