எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

புதன், 31 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 3 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை.
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 29 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 2 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை. , 6,4,2,1.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 28 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 1 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11- 11 வரிசை.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 26 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 4. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  21 - 18 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 3. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.,3,1.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 23 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 2. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.,2.


இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 21 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 1 NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 11 - 6.
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 19 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 4 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 19 - 10
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 18 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 3. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 17 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 2. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11-11 வரிசை.
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 16 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 1 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 9 - 5.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...