எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

வியாழன், 28 நவம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், சுடலை மாடன் கோலம். SUDALAI MADAN KOLAM.

கிராம தெய்வக் கோலங்கள்,  சுடலை மாடன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 -6 வரிசை
6 -2 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஜூலை 15 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது


வியாழன், 21 நவம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், கன்னியம்மன் கோலம் . KANNIYAMMAN KOLAM

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், கன்னியம்மன் கோலம் இருளர் இன தெய்வம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4 வரிசை
4 - 4 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 15 - 31, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது

வியாழன், 14 நவம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், பூரணா, புஷ்கலா, ஐயனார் கோலம்.POORANAI PUSHKALAI AIYANAR KOLAM

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், பூரணா புஷ்கலா ஐயனார் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 3 வரிசை
3 - 4 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 15 - 31, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது. 


வெள்ளி, 8 நவம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், கருப்பர்.புரவி எடுப்புக் கோலம். KARUPPAR PURAVI EDUPPU KOLAM

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், கருப்பர்,

புரவி எடுப்புக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி
14- 4 வரிசை
4 - 5 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஜூலை 15 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...