புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 28 பிப்ரவரி, 2015

கோடைகால கோலங்கள்,மண்டூக மகரிஷிக்குக் கள்ளழகர் சாபவிமோசனம் அளித்த கோலம். SUMMAR KOLAM

மண்டூக மகரிஷிக்குக் கள்ளழகர் சாபவிமோசனம் அளித்த கோலம்.


இந்தக் கோலம் மே 1 - 15 , 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

3 கருத்துகள்:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...