புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம் .

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4, 6 , 4 - 2 வரிசை, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

1 கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...