புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 5 செப்டம்பர், 2017

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் - 5. KRISHNA JAYANTHI KOLAM

கிருஷ்ண ஜெயந்திக் கோலங்கள் .

ராதா கிருஷ்ணா கோலம். கோலாட்டம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 2 வரிசை. 6,4,2,2.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 8. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

1 கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...