எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 18 ஜூன், 2013

குறிஞ்சிப்பூ, முருகன், வள்ளி, தெய்வானை,வேல், மயில் தீபம் கோலம்.KURINCHI FLOWER, MURUGAN, VALLI, DEIVANAI, VEL, PEACOCK, DEEPAM KOLAM

குறிஞ்சிப்பூ, முருகன், வள்ளி, தெய்வானை,வேல், மயில் தீபம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 புள்ளி 2 வரிசை, 2 இல் நிறுத்தவும்.

இந்தக் கோலம் மார்ச் 15-31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

2 கருத்துகள்:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...