புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 13 ஜூலை, 2017

ஆடி அம்மன் கோலம். கூழ்க்கலயம் கோலம்.AADI AMMAN KOLAM.


ஆடி அம்மன் கோலம்.

கூழ்க்கலயம் கோலம்.நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 13. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

2 கருத்துகள்:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...