புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 24 அக்டோபர், 2017

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 4 . DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலங்கள் - தாமரை தீபம் கோலம் 

நேர்ப்புள்ளி 21 - 6 வரிசை. 17 - 2 வரிசை, 13 - 4 வரிசை, 7, 5, 3 - 3 வரிசை, 1.இந்தக் கோலங்கள் 5. 10. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

1 கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...