புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

ஞாயிறு, 2 நவம்பர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், சூட்சும தாண்டவக் கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், சூட்சும தாண்டவக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  13 - 5 வரிசை
7
5 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

3 கருத்துகள்:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...