எனது பதிநான்கு நூல்கள்

எனது பதிநான்கு நூல்கள்
எனது பதிநான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 18 ஜூன், 2021

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 8. SARVA MANGALA KOLAM.

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 8. SARVA MANGALA KOLAM.

ஏகாதச ருத்ர தரிசனம். பெருமாள் தரிசனம். சர்வமங்களம்.


நடுவில் 12 புள்ளி, சுற்றி 12, 24, 12, 36, 36, 16.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 6. 2021 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 7. SARVA MANGALA KOLAM.

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 7. SARVA MANGALA KOLAM.

மாங்கனித் திருவிழா, மழலைப் பேறு. 


இடைப்புள்ளி 9 - 5. 


இந்தக் கோலங்கள் 10. 6. 2021 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 6. SARVA MANGALA KOLAM.

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 6. SARVA MANGALA KOLAM.

நதி வழிபாடு, தாலி பெருக்குதல். 


இடைப்புள்ளி 11 - 6. 


இந்தக் கோலங்கள் 10. 6. 2021 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 5. SARVA MANGALA KOLAM.

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 5. SARVA MANGALA KOLAM.

சூர்ய வழிபாடு, சந்தியா வந்தனம், பூணூல் கல்யாணம். 


இடைப்புள்ளி 13 - 7. 


இந்தக் கோலங்கள் 10. 6. 2021 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 

புதன், 16 ஜூன், 2021

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 4. SARVA MANGALA KOLAM.

சர்வ மங்கலக் கோலம் - 4. SARVA MANGALA KOLAM.

சுவாஸினி பூஜை


இடைப்புள்ளி 15 -8.


இந்தக் கோலங்கள் 10. 6. 2021 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...