எனது இருபது நூல்கள்

எனது இருபது நூல்கள்
எனது இருபது நூல்கள்

வியாழன், 6 அக்டோபர், 2022

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 3. VINAYAGAR CHATHURTHI.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 3. VINAYAGAR CHATHURTHI. 

அருகம்புல் மாலை, பிள்ளையார் சுழி.


நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை. 


இந்தக் கோலங்கள்  1.9.2022 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 
 

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 2. VINAYAGAR CHATHURTHI.

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 2. VINAYAGAR CHATHURTHI. 

பால சந்திராய. 


நேர்ப்புள்ளி 13 - 1. 


இந்தக் கோலங்கள்  1.9.2022 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 
 

புதன், 5 அக்டோபர், 2022

கிழமைக் கோலங்கள். - 2. KILAMAI KOLAMS

கிழமைக் கோலங்கள். - 2. KILAMAI KOLAMS

திங்கள், சந்திரன், சாமந்தி.


இடைப்புள்ளி 11 - 6. 


இந்தக் கோலங்கள்  1.9.2022 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 
 

விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 1. VINAYAGAR CHATHURTHI.


விநாயகர் சதுர்த்திக் கோலங்கள். - 1. VINAYAGAR CHATHURTHI. 

சிந்தூர வர்ணர். 


நேர்ப்புள்ளி 11 - 1, 3,2, 1.


இந்தக் கோலங்கள்  1.9.2022 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 
 

சனி, 1 அக்டோபர், 2022

கிழமைக் கோலங்கள். - 9. KILAMAI KOLAMS

கிழமைக் கோலங்கள். - 9. KILAMAI KOLAMS

கேது சித்ரபுத்திரன், ஏழு எழுத்தாணி


நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை, 9 - 3 வரிசை, 3 - 3 வரிசை, 6. 


இந்தக் கோலங்கள்  1.9.2022 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...