எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

சனி, 30 செப்டம்பர், 2023

வைகாசி விசாகக் கோலங்கள் - 2. VAIKASI VISAGAM.

வைகாசி விசாகக் கோலங்கள் - 2. VAIKASI VISAGAM.

மயில்


இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள்  8. 6. 2023  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 31 ஆகஸ்ட், 2023

வைகாசி விசாகக் கோலங்கள் - 1. VAIKASI VISAGAM.


வைகாசி விசாகக் கோலங்கள் - 1. VAIKASI VISAGAM.

அறுபொறி, ஷண்முகம்.


இடைப்புள்ளி 11 - 6. 


இந்தக் கோலங்கள்  8. 6. 2023  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 31 ஜூலை, 2023

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 4. GRAMA DEIVAM.

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 4. GRAMA DEIVAM.

காளியம்மா, திரிசூலம், நாகம்


நேர்ப்புள்ளி 13 - 1. 


இந்தக் கோலங்கள்  25. 5. 2023  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

வெள்ளி, 30 ஜூன், 2023

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 3. GRAMA DEIVAM.

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 3. GRAMA DEIVAM.

முனியையா, ராகு, கேது,


நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை, 9, 5. 


இந்தக் கோலங்கள்  25. 5. 2023  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 31 மே, 2023

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 2. GRAMA DEIVAM.

கிராம தெய்வக் கோலங்கள் - 2. GRAMA DEIVAM.

கருப்பர், அரிவாள்


நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை. 


இந்தக் கோலங்கள்  25. 5. 2023  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...